Решение №45/23.05.2019 по дело №1286/2018


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на деветнадесети март, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1286 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Г. Н. Н. срещу решение №25 от 14.02.2018 г. по гр.д.№457/2017 г. на АС Велико Търново. С обжалваното решение е потвърдено решение №131 от 31.07.2017 по т.д.№112/2016 г. на ОС Плевен, с което е отхвърлен предявеният от Г. Н. Н. срещу „Първа инвестиционна банка” АД иск по чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, обективиран в нотариален акт №29, т.VII, рег.№7623, д.№779/2006 г., сключен между Г. Н. Н. и М. Д. А. от една страна и „Първа инвестиционна банка” АД от друга, в частта относно учредяване на договорна ипотека върху недвижимия имот, описан в т.2.1, поради липса на съгласие от М. Д. А..

В жалбата се излагат съображения, че решението е недопустимо, предвид неучастие в производството на М. Д. А., който е задължителен необходим другар, евентуално неправилно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон и поради необоснованост.

Ответникът по касация - „Първа инвестиционна банка” АД заявява становище за неоснователност на жалбата, като поддържа, че решението няма да рефлектира върху правната сфера на М. А., тъй като единствен собственик на ипотекирания имот към момента, е ищцата по делото. Претендира присъждане на разноски.

Касационен въпрос

С определение №739 от 18.12.2018 г. решението е допуснато до касационно обжалване за проверка процесуалната му допустимост.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че не е налице поддържаното от Г. Н. Н. основание - липса на съгласие от страна на М. Д. А., за прогласяване нищожността на договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, обективиран в нотариален акт № 29, том VII, рег.№7623, д.№779/2006 г., сключен между нея и М. Д. А. от една страна и „Първа инвестиционна банка” АД – от друга /за обезпечаване на задължения по сключен между банката и физическите лица договор за кредит/, в частта относно учредяването на договорна ипотека върху недвижим имот, описан в точка 2.1., поради което е намерил за неоснователен предявеният от Г. Н. Н. срещу „Първа инвестиционна банка” АД иск по чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД.

В съответствие с правомощията си за преценка на допустимостта на обжалваното решение - т. 1 от ТР №1/2010 г. на ОСГТК на ВКС и т. 10 от ТР №1/2001 г. на ОСГК на ВКС, настоящият състав намира, че въззивното решение е процесуално недопустимо по следните съображения:

Константна е практиката на ВКС /решение №544 от 06.01.2011 г. по гр.д.№1053/2010 г. на ВКС, ГК, Второ отделение, решение №273 от 25.08.2014 г. по гр.д. №506/2012 г. на ВКС, ГК, Четвърто отделение, определение №632 от 20.12.2013 г. по ч.гр.д.№5812/2013 г. на ВКС, ГК, Първо отделение, определение №558 от 04.12.2018 г. по ч.гр.д.№4356/2018 г. на ВКС и мн.др./, с която се възприема разрешението, че при иск за установяване нищожност на сделка, фигурата на задължителното необходимо другарство на страните по сделката е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на исковия процес и когато се предявява иск за нищожност на договор, страни по който са няколко лица, тези лица са задължителни другари, защото са участници в едно и също материално правоотношение и решението, с което се прогласява нищожността или се отхвърля иска трябва да бъде еднакво спрямо всички. Нищожният договор има порок при

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари