*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

По направено възражение и оспорване в производството по чл. 135 ЗЗД, че съпругът - длъжник не е собственик на имота, предмет на атакуваната сделка и че този имот, придобит по време на брака от съпруга-недлъжник в качеството му на ЕТ в резултат и за търговската му дейност, не представлява СИО, длъжен ли е съдът да изследва собствеността на имота /момент и начин на придобиване/ и дали длъжникът се разпорежда или не се разпорежда със свое имущество при участието си в атакуваната сделка?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1953 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на ответниците по делото Д. И. Б., А. Д. Б. и И. Б. Б. против решение №260054/15.03.2021 г. по в.т.д.№684/2020г. на Апелативен съд- Пловдив в частта, с която е потвърдено решение №265/25.06.2020г. по т.д.№764/2015 г. на Окръжен съд -Пловдив в частта, с която е обявено за относително недействително по отношение на „Монро” ЕООД -гр.Пловдив и по отношение на Е. Б. С., извършеното дарение на 1/2 идеална част от недвижим имот, подробно описан, за което е съставен нот.акт №9, том I, рег.№190, нот.дело №7/2012г. на Нотариус В. З. с район на действие РС-Пловдив, притежавана от И. Б. Б., както и в частта за разноските.

Касаторите твърдят, че въззивното решение е недопустимо и неправилно - незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поддържат, че е недопустимо поради липса на правен интерес от страна на ищците „Монро” ЕООД и Е. Б. С. за предявяване на исковете по чл.135 ЗЗД, тъй като липсва предмет на сделката, която искат да бъде обявена за недействителна като увреждаща ги; поради липса на активна материалноправна легитимация на ищеца „Монро” ЕООД; поради липса на пасивна процесуална легитимация на ответницата А. Д. Б.. Твърдят, че атакуваната като относително недействителна сделка -дарение на процесния недвижим имот от И. Б. Б. и съпругата му А. Д. Б. на дъщеря им Д. И. Б. с нот.акт №9, том I, рег.№190, нот.дело №7/2012г. на Нотариус В. З., няма предмет, тъй като И. Б. Б. не е бил собственик, съответно не е прехвърлил право на собственост. Считат, че при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари