Определение №444/13.11.2020 по дело №3294/2020

  Анотация

  Въпрос


  2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 444

  гр. София, 13.11.2020г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти ноември през две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 3294 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на С. А. Д., представляван от адв. И. Ю., срещу определение №260/01.10.2020 г., постановено по гр.д. № 2227/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, ІV г.о., с което е оставена без разглеждане молбата на страната за отмяна на влязлото в сила определение №10283/24.04.2020 г., постановено по гр.д. № 4808/ 2019 г. по описа на Софийски градски съд.

  Жалбоподателят счита обжалваното определение за незаконосъобразно и моли за неговата отмяна. Излага доводи, че за да остави без разглеждане молбата за отмяна съставът на ВКС неправилно се е позовал на разрешението по т.6 от ТР №7/31.07.2017 г. по т.д.№7/2014 г. на ОСГТК; както и че един от членовете на съдебния състав е подписал отговора по посочената т.6 от тълкувателното решение с особено мнение, а в противоречие с това си становище се е произнесъл в обжалваното определение.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира частната жалба за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна, предвид следното:

  С обжалваното определение съставът на ВКС е приел, че молбата за отмяна е недопустима за разглеждане, тъй като има за предмет влязло в сила преграждащо хода на делото определение на СГС, с което предявеният от жалбоподателя иск е счетен за недопустим и производството по делото е прекратено. Посочено е, че актът, чиято отмяна се иска, не разрешава гражданско правен спор със сила на пресъдено нещо и не прегражда за молителя възможността за повторно завеждане на иска. Атакуваното определение на СГС не е постановено по отказ от иск, в който случай само, съгласно разрешението по т.6 от ТР№7/31.07.2017 г. по т.д.№7/2014 г. на ОСГТК, молбата за отмяна би била допустима.

  Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

  Производството по Глава ХХIV ГПК – „Отмяна на влезли в сила решения” урежда защитата на страната срещу неправилни съдебни актове, с които правният спор е разрешен по същество със сила на пресъдено нещо. Определението на СГС, чиято отмяна се иска, е постановено по реда на чл.130 ГПК и с него производството по делото е прекратено, поради приетото, че искът на жалбоподателя е недопустим за разглеждане. С това определение не се разрешава правен спор, не се формира сила на пресъдено нещо, нито то е определение по отказ от иска, поради което не е от кръга актове, които могат да бъдат отменяни по реда на чл. 303 и сл. ГПК. Това е задължителното тълкуване, дадено в т. 6 на ТР №7/31.07.2017 г. по тълк.д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, с което всеки съдебен състав е длъжен да се съобрази, в това число и съдиите от ВКС, подписали тълкувателното решение с особено мнение. Поради това, правилно съставът на ВКС е счел молбата за отмяна за недопустима за разглеждане по същество и е прекратил производството по делото.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПОТВЪРЖДАВА определение № 260 от 01.10.2020 г., постановено по гр.д. № 2227/ 2020 г. по описа на Върховния касационен съд, ІV г.о.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове