Определение №441/19.10.2020 по дело №1468/2020

Спорът е разрешен с Решение №6/27.07.2021 по дело №1468/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

В производството пред първоинстанционния съд ищците са направили изявление, че не поддържат иска по чл. 108 ЗС, а само искане за отменяване на констативен нотариален акт, легитимиращ ответниците като собственици на процесния недвижим имот. Така направеното изявление внася съмнение относно обхвата и естеството на търсената защита, което не е отстранено от съда при условията на чл. 145, ал. 2 ГПК.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ отделение на Гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 1468 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството e по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 160238 от 30.12.2019 г., подадена от Т. А. М., Р. С. М., М. К. К., М. К. К. и А. М. Б. чрез адвокат Н. П. от САК против решение № 7950 от 22.11.2019 г., постановено по в.гр.д.№ 17291/2018 г. по описа на СГС, ІІ „г” възз.състав.

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване акт. Отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК.

Ответниците по касация И. М. Я. и П. Ц. Я. са депозирали отговор срещу касационната жалба чрез особения представител по чл. 47, ал. 6 ГПК адвокат М. М. от САК, като възразяват срещу допускане на обжалването.

Мотиви

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, намира следното:

С обжалваното решение е потвърдено решение № 178748 от 24.07.2017 г. по гр.д.№ 54324/2010 г. на СРС, 50 състав, с което е отхвърлен предявеният от Т. А. М., Р. С. М., М. К. К., М. К. К. и А. М. Б. срещу И. М. Я. и П. Ц. Я. иск с правно основание чл. 108 ЗС относно апартамент с площ 55 кв.м., находящ се в [населено място], [улица] – вътрешна част, описан чрез граници и съставящи го помещения, част от сградата, построена в УПИ ** по плана на [населено място], м. „Ц.”. Произнасяйки се по въззивната жалба на ищците, СГС е изложил, че първоинстанционното решение е процесуално допустимо, доколкото изявлението на ищците, че не поддържат претенцията по чл. 108 ЗС, а само искане за отменяване на съставения в полза на И. М. Я. и П. Ц. Я. констативен нотариален акт от 17.03.2005 г. не представлява оттегляне или отказ от иска и не десезира съда с произнасяне по съществото на спора. Произнасяйки се по правилността на първоинстанционното решение, СГС е констатирал, че въззивната жалба не съдържа конкретни оплаквания, поради което дължимата проверка се свежда до правилното приложение на императивните материалноправни норми. При липса на допуснати в тази връзка нарушения, въззивният съд е приел, че актът на СРС следва да бъде потвърден. Отхвърлянето на иска по чл. 108 ЗС изключва възможността за отменяване на съставения в полза на Я. констативен нотариален акт от 2005 г., доколкото това би било последица само при уважен иск за собственост.

В изложението на касационните основания са поставени въпроси с довод, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Касаторите си позовават и на чл. 280, ал. 2, хипотеза трета ГПК, а с касационната жалба поддържат, че въззивното решение е процесуално недопустимо.

Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК, независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност. Текстът вменява служебното извършване на проверка за евентуално наличие на такива пороци преди да се пристъпи към обсъждане на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

Касационен въпрос

В случая, в производството пред първоинстанционния съд ищците (сега – касатори) са направили изявление, че не поддържат

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари