*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ, в сила от 25.12.2015г.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

при секретаря (), след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 1979 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Община Русе, [населено място] срещу решение № 310/26.05.2021г., постановено по в.т.д.№ 2575/2020г. от Софийски апелативен съд, с което е обезсилено решение № 5054/19.08.2020г. по гр.д.№ 3727/2016г. на Софийски градски съд и е прекратено производството, а делото е изпратено по подсъдност на Административен съд София град.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, пр.3 ГПК.

Ответникът Министерство на регионалното развитие и благоустройството, [населено място], оспорва жалбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че на 23.11.2011г. между страните е сключен договор № BG161РО001/3.1 -03/2010/040 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“, по силата на който ответникът - договарящ орган, се задължил да предостави на касатора - бенефициент, безвъзмездна финансова помощ срещу задължението на Община Русе да изпълни проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“, със срок за изпълнение 24 месеца при обща стойност на проекта - 4 432 260,90 лв., а бенефициентът поел задължение да възложи изпълнението на дейностите по проекта на трето лице чрез процедури за възлагане на обществена поръчка. Договорите за обществена поръчка са изпълнени и Община Русе заплатила дължимите по тях възнаграждения. С уведомления с вх.№ 04-25-51/31.07.201Зг., № 04-25-57/12.12.2014г. и № 04-03-59/31.08.2015г., ответникът определил финансови корекции на Община Русе и отказал да верифицира и изплати на Община Русе дължимия пълен размер на безвъзмездната финансова помощ към бенефициента съгласно договора за БФП, а именно сумата от 199 797,80 лв.

Софийският апелативен съд е изложил съображения, че с приемането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари