Разпореждане №44/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 44/22.04.2021

  гр. София, 21.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 3425/20.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 2119/11.02.2021 г. срещу Определение № 24/18.01.2021 г. по ч.т.д. № 22/2021 г. на Софийски апелативен съд, с подател Б. Д. Л..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.4 във връзка с чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 04.02.2021 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок – на 11.02.2021 г.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Жалбата не е приподписана от адвокат. С разпореждане № 200/12.02.2021 г. по ч.т.д. № 22/2021 г. на САС частната касационна жалба е оставена без движение, като на частния жалбоподател са дадени указания за представяне на жалба, приподписана от правоспособен процесуален представител.

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3ГПК, приподписано от адв.Й. Т..

  Не се връчват преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Представен е документ внесена държавна такса от 15 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба и констатираното неизпълнение от частния жалбоподател на указанията, дадени с разпореждане № 200/12.02.2021 г. по ч.т.д. № 22/2021 г. на Софийски апелативен съд, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 3425/20.04.2021 г. на Софийски апелативен съд за повторно даване на указания на Б. Д. Л. за представяне на частна касационна жалба, приподписана от адвокат, с приложение пълномощно за приподписващия юрист.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари