Решение №44/07.06.2021 по дело №2390/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №1/04.01.2021 по дело №2390/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение, когато разпореждането със спорното право е извършено между съделителите /съсобствениците/ на делбения имот в първата фаза на делбата и приобретател е съделител, а не трето на делото лице?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седемнадесети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря Славия Тодорова изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 2390/2020г.

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Агрофарм“ ООД, гр. Пазарджик, чрез процесуалния му представител адвокат С. Й., срещу въззивно решение № 30/04.02.2020г. по гр. д. № 893/2019 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд. Касаторът поддържа оплаквания, че решението е недопустимо, незаконосъобразно и неправилно поради противоречие на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационен въпрос

С определение №1/04.01.2021г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в хипотезата на чл.280,ал.1,т.1 ГПК по въпроса дали въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение, когато разпореждането със спорното право е извършено между съделителите /съсобствениците/ на делбения имот в първата фаза на делбата и приобретател е съделител, а не трето на делото лице, с оглед проверка на съответствието на даденото от въззивния съд разрешение с приетото в ТР№3/19.12.2013г. по тълк.д.№3/2013г., ОСГК, ВКС. По останалите въпроси, касаещи дейността на въззивната инстанция е посочено, че касационната инстанция ще изложи мотиви в решението си с оглед конкретните оплаквания и данни по делото.

В касационната жалба се излагат оплаквания, че решението е неправилно поради противоречие на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила -основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответниците по касация К. И. Г., Й. И. Г. и П. К. В. не изразяват становище по реда на чл.287 ГПК.

Мотиви

ВКС, състав на ІІ г.о. след проверка на заявените с жалбата касационни основания, приема следното:

С обжалваното решение е обезсилено решение №1349/2019г. по гр.д.№ 4907/2018г. на Пазарджишкия районен съд, с което е допусната делба между К. Г., Й. Г., П. В. и "Агрофарм" ООД на недвижим имот:- ПИ № * в землището на [населено място], с площ от 3 дка, представляващ нива, осма категория, м. "М.“ /подробно описан/, при квоти : 5/8 ид.ч. за "Агрофарм" ООД и по 1/8 ид.ч. за К. Г., Й. Г. и П. В.. Делото е върнато за ново разглеждане от първоинстанционния съд.

Въззивният съд е посочил, че във въззивната жалба оплакванията са за това, че в исковата молба дружеството невярно твърди, че е правило многократни опити да постигне споразумение с наследниците за изкупуване на имота. Това не отговаряло на истината, тъй като никой не е правил опит да се свърже с жалбоподателите. Първоинстанционният съд не е обърнал внимание на факта, че в деня на дарението – 11.05.2017 г. същият наследник-дарител, е сключил с дружеството още две сделки да продажба на по 1/8 ид.ч. чрез пълномощно от други двама наследници, което поставя под съмнение дали реално има извършено дарение. Междувременно в делбения имот е констатирано незаконно строителство, което неправилно е игнорирано като ирелевантно за спора. Искането е първоинстанционното решение за допускане на съдебна делба да бъде отменено и такава да не бъде допускана, докато имотът не бъде възстановен във вида преди застрояването. От фактическа и правна страна въззивният съд е приел, че ищецът "Агрофарм" ООД твърди, че е собственик на 1/2 ид.ч. от процесната нива : ПИ №* с площ от 3 дка като придобил правото на собственост както следва: 1/8 ид.ч. - по силата на договор за дарение, оформен с нот.акт № 184/17 г., 3/8 ид.ч. - по силата на договор за покупко-продажба, оформен с нот.акт № 185/17 г. Имотът бил собственост

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари