Определение №439/31.05.2021 по дело №3778/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно начина на връчване на заповедта за дисциплинарно уволнение.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, гражданска колегия, трето отделение, в закрито заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ гр. дело № 3778/2020 г.

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ДП „Ръководство на въздушното движение“, град София, подадена чрез юрисконсулт Д. С. против въззивно решение № 3014 от 13.05.2020 г. по в.гр.д. № 13173/2019 г. на Софийския градски съд, с което е отменено решение № 119781 от 20.05.2019 г. по гр.д. № 32900/2018 г. на Софийския районен съд в частта, в която са отхвърлени предявените от ищеца В. М. Б. искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2, като вместо това е постановено тяхното уважаване. Първоинстанционното решение е потвърдено в частта, в която е отхвърлен искът по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ за сумата от 37 246,31 лева, като за разликата до първоначално претендираната сума от 50 290,44 лева решението не е обжалвано и е влязло в сила. Присъдени са следващите се разноски.

Подадена е и насрещна касационна жалба от В. М. Б. чрез процесуалния му представител адв. И. С. срещу решение № 3014 от 13.05.2020 г. по в.гр.д. № 13173/2019 г. на СГС в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.

Мотиви

Въззивният съд е приел, че по трудов договор № 14/26.02.1991 г., последно изменен с допълнително споразумение № 353/02.06.2014 г., между страните е съществувало трудово правоотношение, по силата на което ищецът е заемал длъжността "авиодиспечер" в ответното дружество. На 26.09.2017 г. той се явил на работа и изпълнявал служебните си задължения под въздействието на алкохол с концентрация 1.37 промила, установени чрез измерване с дрегер Alcotest 7510, частично потвърдени в размер на 0.2 промила с протокол № 1109/27.09.2017 г. за определяне на концентрацията на алкохол и други упойващи вещества в кръвта от МБАЛ „Света Анна - София“ АД, Алкохолна лаборатория. На основание чл. 193 КТ работодателят е изискал писмени обяснения и е получил такива. По тези причини била издадена заповед № 31/27.10.2017 г. на Генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение“, с която на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ трудовото правоотношение е прекратено, като на ищеца е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Преди нейното издаване, на 27.09.2017 г. ищецът подал заявление за ползване на платен годишен отпуск за периода 16.10.2017 г. - 30.10.2017 г., като такъв му бил разрешен със заповед № РД-19-1981/28.09.2017 г. Впоследствие ищецът поискал тази заповед да бъде прекратена от 27.10.2017 г., като е представил болничен лист от същата дата. Представени са общо седем броя болнични листа, издадени от „ДКЦ 20“ София, според които в периода от 27.10.2010 г. до 08.04.2018 г. ищецът е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Същата е настъпила поради падане от покрива на къщата му. Първите четири болнични листа посочват като диагноза за периода 27.10.2017 г. – 07.02.2018 г. „счупване на гръбначния стълб в поясната област“, следващите три „увреждане на междупрешленните дискове в поясната област и други отдели на гръбначния стълб с редикулопатия“. Записан бил режим на лечение „домашен-амбулаторен“, като за периода от 07.02.2018 г. до 27.02.2018г. е посочен и „болничен“ за шест дни. Въз основа на искане на работодателя от 19.12.2017 г. Директорът на Дирекция „Инспекция на труда“ София е дал предварително разрешение по чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ. На основание чл. 18, ал. 5 ЗЧСИ работодателят е поискал от ЧСИ С. Я. да връчи на ищеца заповедта за уволнение. Съгласно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари