Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето на документа в заверен препис насрещната страна е направила доказателствени искания?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 785 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД, чрез пълномощника му адв. А. Т. против решение № 260280/30.09.2020 г. по в.гр.д. № 3983/2019 г. на Софийски градси съд, с което е отменено изцяло решение от 14.01.2019 г., постановено по гр.д. № 23266/2017 г. по описа на Районен съд София и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу С. С. К. и А. М. С., иск с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване за недействителен на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в нот.акт № 66, том VIII, рег. № 18239, дело № 1217/2013 г. на нотариус Г., в частта с която С. С. К. е продала на А. М. С. собствената си 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда, находяща се в [населено място], [улица], представляващ подземен гараж № 13 с идентификатор *** с площ от 17,34 кв. м. и 1,933% ид.части от поземлен имот с идентификатор *** по кад.карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изп.директор на АГКК, целият с площ от 2 192 кв.м., принадлежащи към апартамент № 26 с идентификатор ***.

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност поради противоречие с материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.

Мотиви

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поставят следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1/При предявен иск по чл.135 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на разпоредителна сделка, при която ответникът се позовава на сключен предварителен договор, коя сделка се явява увреждаща и към кой момент следва да се преценява знанието на купувача за увреждането, ако съгласно уговорките в предварителния договор срокът за сключване на окончателен договор е изтекъл и липсват данни, която и да е от страните да е искала изпълнение, респ. да е предявила иск по чл.19 ЗЗД и от значение ли е в този случай липсата на анекс за продължаване на срока за сключване на окончателен договор, както и липсата на позоваване/препращане в нотариалния акт за покупко-продажба към предварителния договор; 2/ Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето на документа в заверен препис насрещната страна е направила доказателствени искания и 3/ Когато въззивният съд прецени, че дадената от първата инстанция правна квалификация е неправилна, вследствие на което на страните са били дадени неточни указания относно подлежащите на доказване факти, следва ли той служебно да обезпечи правилното приложение на императивна материалноправна норма, като даде указания

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари