*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №60283/15.03.2022 по дело №785/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето на документа в заверен препис насрещната страна е направила доказателствени искания?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 785 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД, чрез пълномощника му адв. А. Т. против решение № 260280/30.09.2020 г. по в.гр.д. № 3983/2019 г. на Софийски градси съд, с което е отменено изцяло решение от 14.01.2019 г., постановено по гр.д. № 23266/2017 г. по описа на Районен съд София и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу С. С. К. и А. М. С., иск с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване за недействителен на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в нот.акт № 66, том VIII, рег. № 18239, дело № 1217/2013 г. на нотариус Г., в частта с която С. С. К. е продала на А. М. С. собствената си 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда, находяща се в [населено място], [улица], представляващ подземен гараж № 13 с идентификатор *** с площ от 17,34 кв. м. и 1,933% ид.части от поземлен имот с идентификатор *** по кад.карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изп.директор на АГКК, целият с площ от 2 192 кв.м., принадлежащи към апартамент № 26 с идентификатор ***.

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност поради противоречие с материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.

Мотиви

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поставят следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1/При предявен иск по чл.135 ЗЗД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари