Определение №437/05.06.2020 по дело №4079/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустими ли са свидетелски показания за установяване на обстоятелства, за които законът изисква писмен документ, ако се окаже, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната, която се позовава на него; каква форма на вина има предвид разпоредбата на чл. 165, ал. 1 от ГПК; проявената от страната небрежност, респективно груба небрежност, следва ли да се квалифицира като вина по смисъла на чл. 165, ал. 1 от ГПК и пречка ли е да бъдат разпитани свидетели при условията на този текст от закона; какво представлява грубата небрежност по смисъла на гражданското право и по какво се различава от обикновената небрежност и какво следва да се разбира под израза „вина на страната“, употребен в чл. 165, ал. 1 от ГПК-всякаква вина във връзка с развитието на спорното правоотношение или само вина при изгубването или унищожаването на документа?

Когато на един хартиен носител са материализирани два документа - в случая предварителен договор и разписка за получаването на задатък от ответника, и ответникът откаже да представи намиращия се в него оригинал на предварителния договор на гърба, на който е написан втория документ - разписка, може ли съдът прилагайки разпоредбата на чл. 190 ГПК във връзка с чл. 161 от ГПК да откаже да приеме за доказани обстоятелствата от втория документ, за които ответникът създава пречки за доказването им с единствения мотив, че първия документ, а именно предварителен договор, вече е приложен по делото и ответникът не го оспорва?

Необходимо ли е въззивният съд да изложи мотиви по всички доводи на страните и да направи преценка на събраните по делото доказателства, предвид разпоредбата на чл. 236, ал. 2 от ГПК?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите