Определение №435/28.05.2021 по дело №597/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ, и в частност кои са релевантните обстоятелства, които съдът е длъжен да съобрази при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, когато противоправният акт по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ е нарушение на чл. 5, пар. 1 КЗПЧОС, изразено в период на взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ и/ или „домашен арест“ на пострадалия, който не е могъл да се приспадне по реда на чл. 59 НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 597 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 260 005/ 24.11.2020 г. по гр.д. № 374/2020 г. в частта, с която Апелативен съд - Варна, изменяйки решение № 515/ 14.04.2020 г. по гр.д. № 1453/2019 г. на Окръжен съд – Варна, е осъдил Прокуратурата на Република България да заплати на К. А. К. на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ сумата 25 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди поради лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, пар. 1 КЗПЧОС, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ бр.80/1992 г., изм. бр. 137/1998 г, попр. бр.97/1999 г. и бр.38/2010 г.), изразено в 550-дневния период на взетите мерки за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“, който не е могъл да се приспадне по реда на чл. 59 от НК с наказанието „лишаване от свобода“, наложено на ищцата с влязлата в сила присъда по нохд № 416/2015 г.

Решението се обжалва от Прокуратурата на Република България с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по материалноправния въпрос (конкретизиран и уточнен съгласно т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГК на ВКС): Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ, и в частност кои са релевантните обстоятелства, които съдът е длъжен да съобрази при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, когато противоправният акт по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ е нарушение на чл. 5, пар. 1 КЗПЧОС, изразено в период на взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ и/ или „домашен арест“ на пострадалия, който не е могъл да се приспадне по реда на чл. 59 НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“? Касаторът счита въпросът включен в предмета на обжалване, а допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационния контрол извежда с довод, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон (чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ, вр. чл. 4 ЗОДОВ и чл. 52 ЗЗД).

От ответника по касация, К. А. К. не е постъпил писмен отговор.

Мотиви

Касационният състав намира жалбата с допустим предмет – решението е въззивно, по гражданско дело с цена на иска над 5 000 лв.; от процесуално легитимирана страна – касатор е осъденият ответник; при спазен срок по чл. 283 ГПК и всички останали предпоставки за редовност и допустимост на жалбата, а повдигнатият въпрос има претендираното значение. Съображения:

Въззивният съд е намерил, че първоинстанционният съд неправилно е квалифицирал иска по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗОДОВ. Приел е,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари