Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Николай ИвановКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Поделението като обособена структура в държавно предприятие, работодател ли е по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР КТ и длъжен ли е съда да съобрази юридическата правосубектност на регионалното поделение, с което е сключен трудов договор в съответствие с пар. 1, т. 1 ДР КТ при прилагане на забраната за повторно изпитване по чл. 70, ал. 5 КТ и преценка дали става въпрос за „едно и също предприятие“?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Николай Иванов гражданско дело № 621 по описа на Върховния касационен съд за 2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Поделение „У.” Горна Оряховица, с ЕИК-1308232430464, представлявано от пълномощника си инж. П. С. С., на длъжност Директор на поделение „У.” Горна Оряховица, чрез процесуален представител: П. С. Н. - Гл. юрисконсулт, срещу решение № 440/04.11.2021 г. по в.гр.дело № 509//2021г. по описа на Великотърновски окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено решение № 177/14.05.2021 г., постановено по гр. д. № 1983//2020г. по описа на Горнооряховския районен съд, с което съдът е отхвърлил всички предявени искове от К. Л. Х. по чл. 74, ал. 2 КТ, чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ срещу Поделение „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“ /У./ [населено място], като незаконосъобразно, и вместо това е постановено: обявява сключения между К. Л. Х. и поделение „У.“ Горна Оряховица трудов договор № 1-124/10.09.2020г., за недействителен; признава за незаконно уволнението на същия и отменя Акт за прекратяване на трудов договор № IV - 137/03.11.2020г., с който трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 71, ал. 1 КТ; възстановява К. Л. Х. на заеманата преди уволнението длъжност „инженер, инвеститорски контрол (специалист наеми и жилища) /главен специалист“ в поделение „У.“ Горна Оряховица; задължава поделение „У.“ Горна Оряховица да извърши поправка в трудовата книжка на същия, като заличи вписаното в нея прекратяване на трудовия договор, отменено като незаконосъобразно; осъжда поделение „У.“ Горна Оряховица да заплати на К. Л. Х. сумата от 7602,38лв., представляваща обезщетение за периода от 03.11.2020г. до 03.05.2021г., през който е останал без ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?