Определение №430/27.05.2021 по дело №816/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №430

  гр. София, 27.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 816 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Средно училище „А. П.“ – [населено място], представлявано от директора А. Г., чрез адв. Я. Я., срещу въззивно решение № 2915/25.09.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 837/2020 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което е потвърдено решение № 357/30.03.2020 г. по гр. д. № 767/2019 г. на Районен съд – Петрич, в частта, с която са уважени предявените от А. Иванов А. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ – за признаване на уволнението за незаконно и отмяната му; за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност; за заплащане на обезщетение в размер на сумата 2 665.70 лв. за оставането му без работа вследствие уволнението за периода 02.04.2019 г. – 02.10.2019 г., ведно със законната лихва, считано от 31.05.2019 г.

  В касационната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и счита, че касационният контрол следва да се допусне по въпроса: „дали след като част от текста на даден документ е забелен и върху него има написан друг текст, следва да се приеме, че е недостоверен текстът изцяло, в това число и в незабелената си част“.

  Ответната страна по касационната жалба – А. Иванов А., представляван от адв. С. П., в писмен отговор изразява становище за липса на основания за допускане на касационния контрол и за неоснователност на жалбата. Претендира разноски.

  По предпоставките за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира следното:

  Въззивният съд е приел за установено, че ищецът А. А. е заемал длъжността „спасител“ в Средно училище „А. П.“ – [населено място]. Трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване на обема на работа, считано от 02.04.2019 г. със заповед № 282/01.04.2019 г. на директора на ответното училище. По делото не е било спорно, че ищецът е член на училищната синдикална организация към Синдиката на българските учители и е страна по сключения на 25.03.2019 г., в сила от 01.01.2019 г., Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование в [община]. В чл. 12, т. 3 от КТД е предвидено, че при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ с работници или служители - членове на синдиката, е необходимо предварителното писмено съгласие на синдикалната организация в съответната образователна институция, дадено за всеки отделен случай. Обсъждайки събраните по делото писмени и гласни доказателства, въззивният съд е приел, че работодателят, чиято е доказателствената тежест в процеса, не е установил факта, че преди връчването на заповедта за уволнение е получил писменото съгласие на синдикалната организация на СБУ. Посочено е, че приложения от ответника частен документ - дневник за входяща поща - не може да бъде кредитиран като доказателство, тъй като в представения оригинал на документа в о.с.з. от 06.03.2020 г. са констатирани изтривания и добавки във вписаните данни за постъпило от СБУ писмо за даване на съгласие за уволнението на ищеца. Като е съобразил вида на оспорения от ищеца документ, че същият удостоверява изгодни за ответника обстоятелства и като го е обсъдил в съвкупност с останалите доказателства по делото, съдът е приел, че поправките засягат вида и съдържанието на вписаните данни, което компрометира достоверността на документа. Направен е извод, че не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари