Определение №430/13.11.2020 по дело №3392/2020

  Анотация

  Въпрос


  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 430

  гр. София, 13 ноември 2020 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести ноември през две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 3392 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано е по частна (неточно наименована „касационна“) жалба с вх. № 7695/13.07.2020 г., подадена от Т. Г. Х. срещу разпореждане № 541/24.06.2020 г., постановено по въззивно гр. дело № 1657/2019 г. на Старозагорския окръжен съд. С обжалваното разпореждане е върната частна (неправилно посочена като „касационна“) жалба с вх. № 2910/02.03.2020 г., подадена от жалбоподателката срещу определение № 168/07.02.2020 г., с което са оставени без разглеждане, подадените от жалбоподателката по същото въззивно гр. дело, жалба с вх. № 8248/08.08.2019 г. и уточняваща я молба с вх. № 12244/21.11.2019 г. срещу всички изпълнителни действия по изп. дело № 357/2019 г. на ЧСИ К. А. с рег. № ....

  При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав намира, че производството по частната жалба с вх. № 7695/13.07.2020 г. е неподсъдно на Върховния касационен съд (ВКС). Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изреч. 1, пр. 2 от ГПК, когато определенията по ал. 1 на чл. 274 са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен съд. Тази разпоредба, уреждаща функционална подсъдност, се прилага и за разпорежданията на окръжния съд за връщане на частни жалби, подадени срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдебния изпълнител (с какъвто характер е и постановеното в случая определение № 168/07.02.2020 г.). Макар в рамките на тези производства окръжният съд да действа не като въззивна, а като контролно-отменителна съдебна инстанция (в този смисъл са разясненията със задължителен характер, дадени с мотивите към тълкувателно решение (ТР) № 3/12.07.2005 г. на ОСГТК на ВКС и с мотивите към т. 3 от ТР № 7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС), то съгласно задължителните указания, дадени с т. 2 от ТР № 3/12.07.2005 г. на ОСГТК на ВКС, функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу преграждащите, по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, определения за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдебния изпълнител е съответният апелативен съд. Следователно – също съответният апелативен съд, а не ВКС, е функционално компетентен да разгледа и частните жалби срещу преграждащите, по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, разпореждания на окръжния съд за връщане на частните жалби, подадени срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдебния изпълнител. Същият извод следва и от препращащата към въззивното производство разпоредба на чл. 436, ал. 4 от ГПК и от препращащата разпоредба на чл. 279 от ГПК, тълкувани във връзка с цитираната по-горе разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изреч. 1, пр. 2 от ГПК.

  С оглед изложеното и съгласно чл. 118 от ГПК, образуваното по частната жалба с вх. № 7695/13.07.2020 г. производство пред ВКС, следва да се прекрати и делото следва да се изпрати на компетентния съд за разглеждане на тази частна жалба, в случая – Пловдивския апелативен съд.

  Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 3392/2020 г. по описа на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.

  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския апелативен съд за разглеждане на частната (неточно наименована „касационна“) жалба с вх. № 7695/13.07.2020 г., подадена от Т. Г. Х. срещу разпореждане № 541/24.06.2020 г., постановено по въззивно гр. дело № 1657/2019 г. на Старозагорския окръжен съд.

  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове