*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №60457/22.12.2021 по дело №3941/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Подаването на искане за издаване на заповед за изземване на земеделски имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ и провеждането въз основа на това искане на административно производство за издаване на заповед за изземване на имотите по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се смущава владението или които прекъсват придобивната давност на основание чл. 116 ЗЗД, б.“б“ или б.“в“?

2. Горепосочените действия смущават ли владението и прекъсват ли придобивната давност, когато искането е за издаване на заповед за изземване на земеделските имоти от лице, което е различно от владелеца на имотите и владелецът не е бил страна в административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ?

3. Горепосочените действия смущават ли владението и спират ли или прекъсват ли придобивната давност, ако административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ е завършило с отказ за издаване на заповед за изземване или с определение за прекратяване на това производство?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Г. гр.д.№ 3941 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. В. Г. срещу решение № 260121 от 07.06.2021 г. по в.гр.д.№ 565 от 2020 г. на Кюстендилския окръжен съд, състав на гражданска колегия, с което е потвърдено решение № 600 от 12.08.2020 г. по гр.д.№ 1013 от 2018 г. на Кюстендилския районен съд за отхвърляне на предявения от М. В. Г. срещу К. Б. Горовска иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване правото на собственост на Г., придобито на основание давностно владение, върху следния недвижим имот: дворно място, заснето в кадастралната карта на [населено място], м.“М.“, одобрена със заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като два имота: поземлен имот с идентификатор..... с площ от 1083 кв.м. и поземлен имот с идентификатор ..... с площ от 1083 кв.м.

В касационната жалба и в открито съдебно заседание пълномощникът на касатора твърди, че решението е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60457/22.12.2021 по дело №3941/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подаването на искане за издаване на заповед за изземване на земеделски имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ и провеждането въз основа на това искане на административно производство за издаване на заповед за изземване на имотите по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се смущава…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали решенията на поземлените комисии, сега ОСЗ, с които се възстановяват в стари реални граници земи в терени по пар. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, имат конститутивно действие, ако са постановени преди изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ /ДВ бр.68/99г./?
 • Решение № 376 от 12.03.2013 г. по гр. д. № 260/2012 г. 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Счита ли се владението на недвижим имот смутено, а придобивната давност – прекъсната, с подаване до прокуратурата на жалба от собственика на имота с твърдение за извършено престъпление във връзка с придобиването на имота?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правното значение на предявените искове от собственика срещу владелеца на един недвижим имот и дали придобивната давност може да бъде прекъсната с иск на собственика, насочен срещу лицето, чрез което се упражнява владението на имота, т.е. срещу държателя.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Споровете по повод упражняване на фактическа власт върху реална част от съседен поземлен имот представляват ли противопоставяне на собственика на владението и пречка ли са за придобиване на реалната част по давност?
 • Решение ВКС противоречива практика
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подаване на жалба до прокуратурата от собственика на имота срещу владелеца на същия имот смущава ли владението на последния, правейки го неспокойно и прекъсва ли придобивната давност?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари