Решение №43/04.06.2021 по дело №1632/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №533/01.12.2020 по дело №1632/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот за семейството със средства от договор за потребителски банков кредит, страна по който е само единият съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седемнадесети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря Славия Тодорова изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 1632/2020г.

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. Т. П., [населено място], чрез процесуалния представител адв. Б. Ц., срещу въззивно решение № 294/19.12.2019 г., по гр. д. № 599/2019 г. на Окръжен съд – Ловеч.

Касационен въпрос

С определение №533/01.12.2020г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос /уточнен от настоящия състав съгласно приетото в т. 1 от ТР № 1/2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ОСГТК, ВКС/ : налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот за семейството със средства от договор за потребителски банков кредит, страна по който е само единият съпруг.

Касаторът сочи неправилно прилагане на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281,т.3 ГПК.

Ответната страна по касационната жалба – С. А. М., не изразява становище.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след проверка на заявените в касационната жалба основания, приема следното:

С въззивното решение е потвърдено решение № 367/08.08.2019 г., постановено по гр. д. № 2135/2018 г. по описа на Районен съд – Ловеч. С първоинстанционното решение е прието за установено на основание чл. 23, ал. 1 СК, вр. чл. 124, ал. 1 ГПК по отношение на М. Т. П., че С. А. М. е изключителен собственик на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор ***, с площ 888 кв. м., заедно с построените върху имота сгради: сграда с идентификатор ****, със застроена площ 49 кв. м.; сграда с идентификатор ****, със застроена площ 36 кв. м.; сграда с идентификатор ****, със застроена площ 5 кв. м.; сграда с идентификатор ****, със застроена площ 53 кв. м.; сграда с идентификатор ****, със застроена площ 6 кв. м.; сграда с идентификатор ****, със застроена площ 12 кв. м.

Въззивният съд е приел за установено по делото, че страните са бивши съпрузи. Сключили са брак на 29.12.2015 г., който е прекратен чрез развод с решение № 102/22.05.2018 г. по гр. д. № 270/2018 г. на Районен съд – Айтос. Съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 7/23.06.2017 г. страните са закупили по време на брака си процесния недвижим имот, заедно с построените върху него сгради, за сумата 6 475 лв. като продажната цена е изцяло платена на продавачите преди подписване на договора. Твърденията на ищеца са, че имотът е придобит чрез изтеглен от него потребителски кредит в размер на 20 000 лева по договор за потребителски кредит № FL853548/18.05.2017 г. „Юробанк България“ АД. Според същия банката е предоставила на С. А. М. и неговата майка – М. З., в качеството им на кредитополучатели, потребителски кредит в размер на 20 000 лева със срок на издължаване до 18.05.2024 г., с месечна вноска по погасителен план в размер на 314.54 лева. Ответницата е оспорила твърденията на ищеца, като е представила разписка от 05.06.2017 г., от която се установява, че същата е предала на пълномощник на продавача по договора за покупко – продажба, сума в размер на 1 000 лева в изпълнение на бъдещата покупко – продажба на процесния имот. Представени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари