Определение №429/27.05.2021 по дело №513/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №429

  ГР. София, 27 май 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 14.04.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №513/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Енерго- Про Продажби” АД срещу въззивното решение на Окръжен съд Шумен по гр.д. №247/20 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е уважен предявеният от А. Л. срещу касатора иск по чл.124 ГПК, като е прието за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 7 438, 50 лв., начислена по посочената фактура чрез корекция на сметка, при неточно измерване на ел. енергия.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1и 3 ГПК. Намира, че в противоречие с посочената практика на ВКС са разрешени следните два въпроса от предмета на спора: 1. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната ел. енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на ел. енергия по реда на чл.183 ЗЗД? 2. Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел. енергия, след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.12 г. и при действието на чл.48,49,50 и 51 от ПИККЕ, в сила от 16.11.13 г.”

  Поставя като значим за спора, но и за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото следния правен въпрос: Дали, за да бъде кредитирано заключението на вещото лице, действията, които то ще извършва и обстоятелствата, които ще обследва, следва да се развият пред него? В случая, дали за да се кредитира експертизата на БИМ, натрупването на ел. енергия по скрит регистър трябва да се извърши пред вещите лица от ИМ и те лично да възприемат това натрупване или е достатъчно те да го констатират?

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: Въззивният съд е приел за основателен предявеният отрицателен установителен иск, поради липса на насрещно пълно и главно доказване на релевантните за спора обстоятелства. Не се установява, че ищецът е осъществил твърдяното неправомерно въздействие върху СТИ – софтуерна препараметризация, довело до натрупване на показания в трети „скрит” регистър. От представения протокол за монтаж на електромера на адреса на ищеца, в който са отбелязани с нула показанията за дневна и нощна енергия, не се установява какви са били показанията в регистър Т3 при първоначалния монтаж на процесното СТИ. Не се установява от коя дата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари