Определение №428/27.05.2021 по дело №3175/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №428

  ГР. София,27 май 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 7.04.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3175/18 г., за да се произнесе, намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Дом за стари хора „Кенана”/ДСХ/ – [населено място] срещу въззивното решение на Окръжен съд Хасково по гр.д. №308/18 г. и по допускане на обжалването.С въззивното решение са уважени предявените от К. К. срещу касатора искове по чл. 344, ал.1,т.1-3 КТ, с които е оспорена законността на уволнението на ищцата от длъжност „директор на ДСХ”, извършено със заповед от 15.02.16 г., на осн. чл.328, ал.1,т.11 КТ, поради промяна на изискванията за изпълнение на длъжността.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима. За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 и 3 и ал.2, пр.3 ГПК.

  Намира, че обуславящи са изхода на спора са следните правни въпроси, по които няма съдебна практика: 1. По иск с пр. осн. чл.344, ал.1,т.2 КТ обвързан ли е съдът от посочената от ищеца негова предишна работа или съдът е задължен сам да я определи въз основа на събраните доказателства? 2.При настъпили структурни промени, засягащи предишната работа на ищеца по иск с пр. осн. чл.344, ал.1,т.2 КТ, задължен ли е ищецът да иска изменение на иска в хипотезата на чл.214 ГПК? 3. При положение, че преди уволнението ищцата е заемала длъжността директор на ДСХ „Кенана” и на Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана”/ДВХСН/ и обективно е ръководила и двете институции, които впоследствие са обособени като самостоятелни, ръководени от самостоятелен директор, съдът има ли правомощието да избере един от двата дома, в който да възстанови ищцата, без тя да е поискала това изрично? В този случай налице ли е произнасяне на съда „плюс петитум”, или недопустимост на решението?

  Касаторът намира, че въззивното решение по иска с пр. осн. чл.344, ал.1,т.2 КТ е очевидно неправилно, тъй като не е отчетен нов факт – обособяването на двете самостоятелни институции ДСХ и ДВХСН, всяка ръководена от самостоятелен директор. С оглед на този факт потестативното право на ищцата за възстановяване на предишната работа при незаконност на уволнението не съществува и искът следва да бъде отхвърлен. В този смисъл е и р. по гр.д. №3116/01 г. на трето г.о. на ВКС, на което въззивното решение противоречи по правния въпрос: Длъжен ли е съдът при произнасяне по иска с пр. осн. чл.344, ал.1,т.2 КТ да приеме за нов факт по см. на чл.235, ал.2 ГПК обстоятелството, че длъжността на ищеца не съществува във вида, в който е била при прекратяване на трудовия договор, поради структурни промени при работодателя и да отхвърли този иск?

  Според касатора въззивното решение е неправилно и по иска с пр. осн. чл.225, ал.1 КТ, уважен само срещу ДСХ, като съдът е игнорирал факта, че ищцата е насочила иска си срещу двете институции – ДСХ и ДВХСН, солидарно, а липсата на солидарност / според приетото от въззивния съд/ обуславя или цялостно отхвърляне на иска като неоснователен, или уважаването му за половината сума.

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: въззивният съд е приел, че ищцата съобразно заповедта за освобождаването й е уволнена от длъжността „директор” на осн. чл.328, ал.1, т.11 КТ, поради промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговарят на тях. Ответникът е обосновал наличието на посоченото основание за уволнение с твърдения, че ищцата / икономист – счетоводител по образование/ не притежава професионална квалификация в областта на социалните дейности, здравеопазването, икономиката и управлението, като повишените професионални изисквания за заемане на длъжността били въведени с длъжностна характеристика от 10.02.16 г., връчена при отказ на ищцата на 15.02.16 г. Промяната в изискванията за заемане на длъжността обуславя приложението на чл.328, ал.1,т.11 КТ само в случаите, когато не засяга образованието и квалификацията на работника / служителя, а в случая според твърденията на ответника промяната е в изискванията

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари