Определение №422/25.05.2021 по дело №757/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Отговаря ли Централният депозитар за вреди от неточна информация, получена от Агенцията за приватизация от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ, предоставена във формата на електронния документ по чл. 3, ал. 1, вр. чл. 4 от Наредбата за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на единадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 757 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 11965/ 03.09.2020 г. по гр.д. № 4682/ 2019 г., с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № 1311/ 22.02.2019 г. по гр.д. № 16 749/ 2014 г. на Софийски градски съд, на основание чл. 49 ЗЗД е осъдил „Централен депозитар“ АД на основание чл. 49 ЗЗД да заплати на Т. Д. А.-М. сумата 29 486.23 лв. – обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразното прехвърляне на собствените на ищцата 122 300 броя жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ) вследствие неправомерни действия на служители на ответника, като искът е отхвърлен до пълния предявен размер от 88 056.00 лв.

Решението се обжалва от „Централния депозитар“ АД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност при условията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 по следните въпроси (първия и четвъртия, уточнени и конкретизирани при условията на т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГТК на ВКС):? 1. Отговаря ли Централният депозитар за вреди от неточна информация, получена от Агенцията за приватизация от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ, предоставена във формата на електронния документ по чл. 3, ал. 1, вр. чл. 4 от Наредбата за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти? 2. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доводи на страните и доказателствата за фактите, които са от значение за решаването на правния спор? 3. Налице ли е пряка и непосредствена причинно-следствена връзка по смисъла на чл. 51, ал. 1 ЗЗД между противоправно деяние и вредите на увредения от деликт, ако те са пряк резултат от противоправното поведение на трети лица, а първото правонарушение е само предпоставка за противоправни деяния на трети лица, от които вредите настъпват пряко? и 4. От кога започва да тече давностният срок за вредите, причинени на притежателя на компенсаторни инструменти от незаконните актове или действия на служители на „Централния депозитар“ АД? Касаторът счита, че повдигнатите въпроси обуславят решението и извежда допълнителните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 с доводи, че първият и четвъртият (материално-правни) са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, а останалите – въззивният съд е решил в противоречие с цитирани от касатора решения на ВКС по чл. 290 ГПК. Касационните оплаквания са за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон (чл. 49 ЗЗД и чл. 114, ал. 3 ЗЗД) и съществено нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК. Претендира разноските по делото.

Решението се обжалва с насрещна касационна жалба и от Т. Д. А. – М. със следния процесуално-правен въпрос: Преклузията по чл. 133 ГПК, вр. чл. 146 ГПК допуска ли ответникът да направи възражение по размера на вземането, заявено с иска, за пръв път във въззивната жалба срещу първоинстанционното решение? Също го намира обуславящ и твърди, че въззивният съд го е решил в противоречие с конкретни решения по чл. 290 ГПК. Касационното основание е за неправилност

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари