Определение №42/31.01.2022 по дело №781/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  24

  24

  1

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 42

  София, 31.01.2022 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на осми декември две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№781/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД (по-долу „ПИБ“ АД) с вх.№30400/15.01.2021г., допълнена с касационна жалба с вх.№31454/15.02.2021г., срещу решение №12540 от 22.12.2020г., постановено по в.т.д.№1735/2020г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 с-в, в частта му, с която е потвърдено решение №1492/18.08.2016г. по т.д. №2763/2014г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-9 с-в, за осъждането на „ПИБ“ АД да заплати на ищеца „Холдинг български държавни железници“ ЕАД (по-долу „ХБДЖ“ ЕАД сумата 5 523 403 евро - представляваща сбор от всички получени без основание суми за периода от 07.05.2009г. до 06.03.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.04.2014г. до окончателното й изплащане; сумата 29 206.10 евро - представляваща обезщетение за забавено изпълнение върху главницата за периода от 12.04.2014г. до 30.04.2014г. и сумата 1 424 255.64лв.- разноски по делото.

  В касационната жалба от 15.01.2021г. и в допълнението към нея от 15.02.2021г. се поддържа, че в обжалваната му част въззивното решение е недопустимо, а при условията на евентуалност – неправилно, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Недопустимостта на решението е обоснована с твърдение, че съдът не се е произнесъл в рамките на предмета на въззивното производство, очертан с отменителното решение №37/30.03.2020г. по т.д.№2206/2018г. на ВКС, ІІ т.о. Сочи се, че апелативният състав е следвало да обсъди само своевременно наведените доводи от ищеца с исковата молба, с молбата-уточнение от 17.06.2014г. и с допълнителната искова молба. Според касатора въззивният състав недопустимо се е произнесъл по възраженията на ищеца за нищожност на договора от 02.06.2007г. поради липса на проведена обществена поръчка и за нищожност на договора за цесия поради невъзможен предмет, каквито възражения не са направени от ищеца своевременно и са останали извън предмета на делото като преклудирани.

  Произнасянето от въззивния съд по преклрудираните възражения на ищеца е посочено от касатора и като основание за неправилност на решението поради нарушение на процесуалните правила. Същевременно се твърди, че въззивният съд не е установил правилно фактическата обстановка ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари