Разпореждане №42/22.04.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 42

  гр. София, 22.04. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3447 от 20.04.2021 г., изпратена по гр.д. № 5691/2006 г. по описа на Софийски районен съд, 56-ти състав, констатира следното:

  Производството е по чл. 303/304 ГПК – I поток.

  Молба за отмяна вх. № 8721/11.11.2020 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ не отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ не съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ молбата за отмяна е подадена лично;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – след указания;

  5/ не е осъществена процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи;

  6/ молбата е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС – след указания.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на молителя да уточни срещу кой съдебен акт е насочена молбата за отмяна, като посочи номера на делото, номера и датата на постановяване на съдебния акт, както и да представи изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК, както и за осъществяване на процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за даване на указания на молителя да уточни срещу кой съдебен акт е насочена молбата за отмяна, като посочи номера на делото, номера и датата на постановяване на съдебния акт, както и да представи изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК, както и за осъществяване на процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари