Разпореждане №42/19.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 42

  [населено място], 20.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 3343/16.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 3296/02.03.2021 г. по вх.рег. на Софийски апелативен съд срещу Решение № 35 от 20.01.2021 г. по в.т.д. № 2369/2020 г. на Софийски апелативен съд, с подател Национална агенция за приходите.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 03.02.2021 г. - датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 02.03.2021 г., т.е. - в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от А. К..

  Не е представено пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от А. А. В. – синдик на „Позитива“ АД /в несъстоятелност/, юрист, включен в Списъка на синдиците към Министерството на правосъдието; отговорът е подписан с квалифициран електронен подпис.

  Не се дължи държавна такса на основание чл. 694, ал. 7 ТЗ.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Апелативен съд София регистрирана преписка с вх. № 3343/16.04.2021 г. за представяне на пълномощно за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС по отношение на А. К., подписал подадената касационна жалба и приложеното към нея изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК за Национална агенция за приходите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари