Определение №419/10.08.2021 по дело №1514/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  №419

  гр. София, 10.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 2-РО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ в закрито заседание на трети август, през две хиляди двадесет и

  първа година в следния състав:

  Председател: Членове:

  Татяна Върбанова

  Боян Балевски Петя Хорозова

  като разгледа докладваното от Петя Хорозова Частно касационно търговско дело № 20218003901514 по описа за 2021 година

  Производството по делото по чл.274 ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба, подадена от КРАМЕР ГРУП АД [населено място], чрез изпълнителния директор М. И. Ч., против определение № 80/26.04.2021 г. по в.ч.т.д. № 245/2021 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната му жалба срещу определение № 260322/17.03.2021 г., постановено по т.д.н.№ 1749/2010 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е оставено без уважение подадено от частния жалбоподател възражение вх.№ 262413/15.02.2021 г. срещу частична сметка № 7 за разпределение на наличните суми от осребреното имущество на длъжника ДРИЙМ ООД /н/; и производството по в.ч.т.д.№ 245/2021 г. по описа на Варненския апелативен съд е прекратено.

  В частната жалба се излага, че определението е неправилно -незаконосъобразно и необосновано, поради което се претендира отмяната му. Оспорва се изводът на въззивния съд, че частният жалбоподател няма правен интерес да обжалва определението на окръжния съд. Поддържа се, че след като съдът по несъстоятелността е отменил атакуваната частична сметка на друго основание, не е следвало да се произнася по съществото на възражението, а да го остави без разглеждане. По тези съображения частният жалбоподател счита, че първоинстанционното определение в обжалваната част е недопустимо и апелативният съд е следвало да го обезсили, а не да оставя без разглеждане частната въззивна жалба.

  Против частната жалба не е постъпил писмен отговор.

  Съставът на Върховния касационен съд. търговска колегия, второ отделение, намира следното:

  Частната жалба е допустима - изхожда от легитимирана страна в срока по чл.275 ал.1 ГПК и е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт на апелативен съд.

  В частната жалба, която е оставена без разглеждане от състава на Варненския апелативен съд, се излагат доводи, че първоинстанционното определение в обжалваната част е недопустимо. Твърди се, че след като съдът по несъстоятелността е отказал да одобри частична сметка № 7 /срещу която е подадено възражението от оспорващия кредитор КРАМЕР ГРУП АД/, на различно основание, с оглед служебно извършена проверка, и е задължил синдика да извърши нова частична сметка, то той не е следвало да се произнася по съществото на възражението, тъй като интересът от същото е отпаднал.

  За да намери тази частна жалба за процесуално недопустима, съставът на въззивния съд е изложил следните съображения:

  С обжалваното определение № 260322/17.03.2021 г. съдът по несъстоятелността е направил изводи, че частични сметки № 6 и № 7 са незаконосъобразни поради служебно констатирани противоречия със закона. В диспозитив е отказано одобряване на сметките и е указано на синдика да изготви нови сметки, при съобразяване на реда по чл.722 ТЗ. Въпреки това е прието, че следва да се разгледа и да се остави без уважение възражението на КРАМЕР ГРУП АД срещу частична сметка № 7, касаещо суми, разпределени в полза на НАП, по вземания, погасени според оспорващия кредитор с абсолютната 10-годишна давност.

  При тези данни въззивният съд е приел, че частната жалба е насочена срещу неподлежаща на самостоятелно обжалване част от определение по чл.729 ТЗ, тъй като резултатът от произнасянето по възражение по чл.728 ТЗ обичайно намира израз единствено в мотивите и не подлежи на обжалване, без да се твърди незаконосъобразност на крайния акт на съда по несъстоятелността, с който се одобрява, с или без изменения, или се отменя /не се одобрява/ сметката за разпределение.

  На следващо място съдът е посочил, че при липса на обжалване на отказа на съда за одобряване на частична сметка № 7 от засегнатия кредитор -НАП, на който се разпределят суми в 6-ти ред от чл.722 ал. 1 ТЗ, не е налице правен интерес за кредитора КРАМЕР ГРУП АД, на което дружество изобщо не се разпределят суми

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари