Определение №418/13.11.2020 по дело №1783/2020

Спорът е разрешен с Решение №35/13.07.2021 по дело №1783/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да формира мотиви по възраженията във въззивната жалба, да обсъди всяко от тях поотделно и да заяви защо ги приема за основателни или неоснователни?

Длъжна ли е въззивната инстанция да формира мотиви по събраните по делото доказателства, включително и тези, свързани с оплакванията във въззивната жалба, като обсъди всяко от тях поотделно и да заяви какви юридически факти се установяват с всяко едно от тях?

Въззивният съд следва ли да формулира мотиви, когато заявява, че споделя мотивите на първоинстанционния съд в хипотезата на чл. 272 ГПК?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1783/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от К. Н. Ж. чрез неговия пълномощник адв. Вл. Д., срещу въззивно решение № 1495 от 12.12.2019 г. по по в.гр.д. № 816/2019 г. на Варненския окръжен съд. В касационната жалба е наведено оплакване за недопустимост на постановения съдебен акт, като се твърди, че въззивният съд е допуснал делба на несъществуваща сграда. На следващо място касаторът поддържа, че решението е необосновано и при постановяването му въззивният съд е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като не е формирал мотиви по всяко едно от заявените с въззивната жалба оплаквания.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване за проверка на неговата допустимост, както и на основание чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и 3 по поставените в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК въпроси.

В писмен отговор на касационната жалба ответницата по касация Д. Р. П. изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателя основания за достъп до касационно обжалване.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 858 от 01.03.2019 г. по гр.д. № 10077/2018 г. на Районен съд – Варна в обжалваната му част, с което е отхвърлен предявеният от К. Н. Ж. против Д. Р. П. насрещен иск с правно основание чл. 23, ал.1 СК за установяване, че същият е едноличен собственик на придобитите през време на брака недвижими имоти, представляващи неурегулиран поземлен имот пл.№ ....по плана на м. ”Л. и С. г.”, в землището на [населено място], с площ по скица 561.40 кв.м, а по документ за собственост - 600 кв.м, ведно с изградената в същия вилна постройка със застроена площ 35 кв.м, подобрения и трайни насаждение, придобит чрез договор за покупко - продажба от 27.06.2002 г., основан на твърдения за влагане на лични средства на ищеца, дарени от неговите родители.

Страните по делото са бивши съпрузи. Сключили са граждански брак на 08.06.1996 г., който е прекратен с развод с решение по гр.д. № 10860/2017 г. на Районен съд - Варна, влязло в сила на 01.12.2017 г.

Делото е образувано по иск, предявен от К. Н. Ж. против Д. П. за делба на недвижим имот - апартамент № 70 в [населено място],[жк], [жилищен адрес] който страните са придобили по време на брака си по договор за продажба, сключен с [община].

С отговора на исковата молба ответницата Д. П. е поискала в делбата да бъде включен и друг недвижим имот - дворно място с построената в него вилна сграда на 35 кв.м, находящ се в [населено място], също придобит по време на брака чрез договор за покупко - продажба, по който като купувач фигурира само съпругът К. Ж.. Той е предявил против Д. П. насрещен иск за установяване пълна трансформация на основание чл. 23, ал.1 СК в придобиването на този имот, като е твърдял, че същият е закупен с негови лични средства, дарени от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари