*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 415

  София, 05.07.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 29 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответниците П. Д. и М. Д. срещу въззивно решение на Пловдивски апелативен съд.

  Ищецът „Банка ДСК“ ЕАД оспорва жалбата.

  По допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  Предварително следва да се отбележи, че искането за спиране на производството на основание чл. 631 ГПК е неоснователно, доколкото към настоящия момент посочените от жалбоподателите производства по д. № С-745/2019 и д. № С-269/2019 на СЕС са приключени.

  С обжалваното решение въззивният съд, след частична отмяна на първоинстанционното решение, частично е уважил предявените по реда на чл. 422 ГПК искове по чл. 430, ал. 1 ТЗ и чл. 92 ЗЗД за установяване на вземания за главница, договорни лихви и такси, както и неустойка (наказателна лихва) по сключен между страните договор за банков кредит.

  За да намери исковете за основателни в уважения размер, съдът е приел, че поради неизпълнение от страна на ответниците вземанията по кредита са били обявени от банката за предсрочно изискуеми в цялост с изявления, връчени на ответниците на 23.03.2016 г. и 29.03.2016 г. Въз основа на заключението на назначената счетоводна експертиза е определил размера на вземанията съобразно формираните правни изводи от значение в тази насока, произтичащи от приетата нищожност поради неравноправност на основание чл. 143, т. 10 ЗЗП на съдържащата се в договора и общите условия уговорка за променлив размер на лихвения процент.

  По-конкретно, въззивният съд е приел, че в чл. 7 от договора е уговорено кредитополучателите да заплащат лихва в размер на прилагания от банката за този вид кредити базов лихвен процент (БЛП), увеличен с надбавка – преференциална от 1,4 % за първите три години от срока на договора и стандартна от 4,1 % за останалия период, с възможност за намаляване на последната с отстъпка до 0,5 % при определени условия (прилаганата от банката програма „Уют“). Съгласно чл. 25.3 от приложимите общи условия банката има право едностранно да променя БЛП и таксите, при наличие на предвидените в този текст условия. Приел е от правна страна, че макар и предвидените в общите условия предпоставки за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари