*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 414

  София, 05.07.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 153 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца „УП България 26“ ЕООД срещу въззивно решение на Варненски окръжен съд.

  Ответникът „Енерго-Про Продажби“ АД и третото лице – помагач „Национална електрическа компания“ ЕАД оспорват жалбата.

  По допускане на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  Исковото производство е образувано по искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 31, ал. 1 ЗЕВИ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на цена в размер на 20 295,54 лв. на произведена и доставена електрическа енергия за м. декември 2015 г. по договор за изкупуване на електрическа енергия от 06.08.2009 г., заедно със законната лихва и с лихва за забава в размер на 5864,09 лв.

  За да потвърди първоинстанционното решение, с което исковете са отхвърлени като неоснователни, въззивният съд е приел, че ищецът е производител на електрическа енергия от възобновяем източник чрез енергиен обект (вятърна електроцентрала).

  Произведената през месец декември 2015 г. електроенергия била изкупена от ответника съгласно сключения между страните договор. За цената ищецът издал фактура № 1000000095/31.12.2015 г., по която ответникът частично заплатил 1490,56 лева съгласно установената цена за излишък на свободен пазар за количествата, надхвърлили определеното в Решение № СП-1/31.07.2015 г. на КЕВР нетно специфично производство в размер на 2 000 МWh за ВяЕЦ с инсталирана мощност 1 kW, работещи до 2 250 часа.

  В чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от договора било предвидено, че цената на продаваната електроенергия е съгласно Решение № Ц-04/30.03.2009 г. на ДКЕВР, а именно – 189 лева/МWh без ДДС, а при достигане на 2250 пълни ефективни годишни часове на работа за следващите такива цената е 172 лева/МWh.

  Въззивният съд е приел, че пред въззивната инстанция спорът се свежда до въпроса дали ответникът е задължен да изкупува по преференциални цени цялото количество произведена от ищеца електроенергия.

  Изложил е съображенията, че първоначално, към момента на сключване на договора, правната уредба на цената се е съдържала в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата /отм./, а впоследствие Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35/03.05.2011 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари