Определение №412/20.05.2021 по дело №1206/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 412

  гр. София, 20.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  пРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  изслуша докладваното от съдията В.Райчева гр.дело № 1206/2021 год.по описа на ВКС.

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Обжалвано е решение от 16.10.2020г. по гр.д.№663/20г. на ОС Варна , с което е предоставено упражняване на родителските права, мерките относно лични отношения с родителя, който не упражнява родителските права и е определено местоживеенето на детето.

  Жалбоподателят – И. Д. Б., чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора в противоречие с практиката на ВКС и които са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Поддържа, че решението е и очевидно неправилно и моли да се допусне касационно обжалване.

  Ответницата Д. Н. Д., в писмено становище, чрез процесуалния си представител поддържа, че не следва да се допуска касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК, приема за установено следното:

  Касационно обжалване на решението на въззивния съд не следва да се допусне.

  С обжалваното решение въззивният съд, като е отменил първоинстанционното решение, е предоставил упражняването на родителските права по отношение на детето Т. Б., р.31.03.2008г, на майката Д. Н. и е определено местоживеенето на детето при нея, а бащата е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 300 лева и е определен режим на лични отношения на бащата с детето както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч в събота до 18ч в неделя с преспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятната ваканция на детето, когато майката не ползва платен годишен отпуск; на всяка четна година три дни по време на Коледните празници–на 24, 25 и 26-ти декември, първите два дни на Великденските празници, както и на рождения ден на детето 31.03. - с преспиване на детето в дома на бащата; на всяка нечетна година-три дни по време на Новогодишните празници – на 31-ви декември, 1-ви януари и 2-ри януари, вторите два дни на Великденските празници, както и на рождения ден на бащата с преспиване в неговия дом.

  Установено е по делото, че бракът между страните, сключен на 30.10.1999г. , е прекратен с първоинстанционното решение, което е обжалвано пред въззивния съд само в частта относно родителските права,мерките относно личните отношения и местоживеенето на детето. Установено е, че от брака страните имат две дъщери, но едната е вече пълнолетна, а детето Т., [дата на раждане] е на 14г.

  Съдът е приел за установено, че отношенията между родителите са силно влошени и , че по време на брака бащата е упражнявал насилие над майката пред децата. Изложил е съображения за това, че липсата на подобряване в отношенията между родителите, се отразява негативно на психиката на детето и че то сСъщото преживява едновременно конфликт на лоялност към родителя, с когото живее/бащата/, и синдром на родителско отчуждение /СРО/ спрямо отчуждения родител . Взето е предвид нежеланието на бащата за подобряване на отношенията на майката с детето като цяло и категоричният отказ по повод отправеното предложението за спиране на производството по делото за провеждане за срок от 6 месеца фамилна терапия на двамата родители и детето по настоятелната препоръка на вещите лица, и съдът е счел , че това опровергава твърдението му, че желае най-добро за детето си /цитирано също по-горе/. Съобразени са и констатациите на вещите лица за осъществено съзнателно и/или несъзнателно манипулиране на детето от бащата и неговия роднински кръг, при което съдът е приел, че липсва осъзнатост у бащата за сложността на създалото се положение, от което за детето биха били трайни травматичните последици в психо-емоционалното му състояние и развитие, както и че бащата поставя на преден план не интересите на детето си, а непреработените си лични емоции спрямо майката. При тези данни съдът е счел, че при бащата родителският капацитет остава дефицитарен в тази

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари