*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 41

  София, 15.06.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  при секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 2832 по описа за 2021 година

  Производство по чл.7,ал.5 от Закона за адвокатурата.

  Подадена е жалба от адв.М. Е. Н. срещу решение на Висшия адвокатски съвет № 3383/14.05.2021г.,с което е оставена без уважение жалбата на адв.Н. срещу мълчалив отказ на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия да впише в регистрите си Еднолично Адвокатско Дружество“Н. и К.“ по заявление вх. № 1315/ 04.03.2021 г.

  В жалбата се излагат оплаквания за това, че Висшия адвокатски съвет неправилно е приел,че подаденото заявление до САС за вписване на новоучреденото еднолично адвокатско дружество не отговаря на изискванията на чл.9 от Наредба № 3/29.10.2004 год. за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети/отм./,но действаща към момента на подаване на заявлението.Счита,че нормата на чл.61,ал.3 ЗАдв.следва да се тълкува стеснително и се отнася до преценката дали съдържанието на учредителния акт отговаря на закона,за да са налице последиците – вписване или мълчалив отказ. Моли за отмяна на атакуваното решение на Висшия адвокатски съвет като неправилно,незаконосъобразно и необосновано.

  Ответникът Висш адвокатски съвет изразява становище за неоснователност на жалбата по подробно изложени съображения.

  Върховният касационен съд, като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, приема следното:

  Жалбата е постъпила в срока по чл. 7, ал. 5 ЗА и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

  С обжалваното решение на Висшия адвокатски съвет е оставена без уважение жалбата на адв.Н. срещу мълчалив отказ на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия да впише в регистрите си Еднолично Адвокатско Дружество“Н. и К.“ по заявление вх. № 1315/ 04.03.2021 г.В мотивите на обжалваното решение е посочено, че подаденото от адв.Н. до САС заявление на 4.03.2021 год.за вписване на новоучреденото еднолично адвокатско дружество не отговаря на изискванията на чл.9 от Наредба № 3/29.10.2004 год. за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети/отм./,но действаща към момента на подаване на заявлението.Съгласно чл.9,ал.1 от Наредбата информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските дружества се посочва в заявление – образец № 2,а съгласно чл.45 от сега действащата Наредба № 3/20.11.2020 год.в образец – приложение № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари