*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 41

  гр. София, 18.03.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на първи март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Донкова гр. д. № 275/2021 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Постъпила е молба от адв. А. О., назначен за особен представител на ответницата Н. К. С., с искане да му бъде определено възнаграждение в това му качество за осъществено процесуално представителство в касационното производство.

  За да се произнесе по искането, съдът взе предвид следното:

  Особеният представител на ответницата в касационното производство е изготвил отговор на касационната жалба в настоящото производство. Не се е явил в откритото съдебно заседание и не е взел становище. С решение № 60105/04.11.2021 г. е отменено въззивното решение и вместо него е постановено ново по същество, с което е признато за установено, по предявения от Е. Б. К., действаща като малолетна чрез своята майка и законен представител М. А. Т., срещу Н. К. С., иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, че ищцата е собственик на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** по кадастралната карта на [населено място], находящ се в сграда № 6, съставляващ жилище, апартамент, със застроена площ 65,12 кв. м., с прилежащите му 1,036 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – *****, *****, под обекта - *****, над обекта - *****, ведно с 20,52/9744 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ***, с адрес: [населено място], [улица], на основание наследствено правоприемство от Б. К. С.. Молбата е основателна.

  В мотивите на тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. по т. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС е изяснен правния характер на представителството по чл. 47, ал. 6 и чл. 48, ал. 2 ГПК, кое е задълженото лице, което следва да заплати възнаграждението и при какви условия същото може да иска възстановяване на тези разноски. Задължено лице за заплащане възнаграждението на особения представител на страната, която не е намерена на адреса, посочен по делото или за която липсва известен адрес, е ищецът. Възнаграждението за особения представител в настоящата хипотеза следва да бъде възмездено като разноски с оглед изхода ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари