Решение №41/12.05.2021 по дело №861/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  8

  Р Е Ш Е Н И Е

  №41

  ГР. София, 12.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 24.02.2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  При участието на секретаря Валентина Илиева,

  като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №861/20 г.,

  за да се произнесе, намира следното:

  Производството е по чл.307, ал.2 ГПК.

  ВКС разглежда молбата на М. К. и И. К. за отмяна на влязлото в сила решение от 16.03.11 г. по гр.д. №6039/09 г. на Градски съд София/СГС/ на осн. чл.303, ал.1,т.1 и 5 ГПК. В молбата се сочи, че молителките са били лишени от възможността на участват в производството по делото поради нарушение на приложимите съдопроизводствени правила – осн. по чл.303, ал.1,т.5 ГПК. Съдът погрешно е следвал процедурата за връчване на книжа по чл.47 ГПК, вместо тази по чл.48 ГПК. Евентуално, дори да се приеме, че приложима е процедурата по чл.47 ГПК, съдът е допуснал процесуални нарушения, опорочили връчването на книжата по този ред. Основанието по чл.303, ал.1,т.1 ГПК обосновават с намерено през м. ноември 2019 г.в личния архив на наследодателя им Х. К. и неговата съпруга С. К. писмено доказателство – писмо, подписано от праводателите на последната и нейни родители А. К. и Х. Б., в което двамата заявяват, че сключеният между тях и Сн. К. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е симулативен и действителната воля на прехвърлителите била да надарят приобретателката.

  Ответницата по молбата Е. Б. я оспорва като недопустима, поради просрочването й за основанието по чл.303, ал.1,т.5 ГПК и неоснователна и на двете основания.

  Въпросът за допустимостта на молбата е разрешен с определение на ВКС, състав на трето гр. отделение по ч.гр.д. №3829/20 г., което е постановено по реда на чл.274, ал.2 ГПК и е задължително за настоящия състав на осн. чл.278, ал.3 ГПК. С него е прието, че от представените удостоверения за вещни тежести при издаването на констативния нотариален акт №25/6.08.19 г., с който молителките са признати за собственици на процесния имот, не може да се направи извод, че те, полагайки дължимата грижа са могли да узнаят към този момент за влязлото в сила решение по гр.д. №6039/09 г. на СГС. Затова молбата им за отмяна е допустима и следва да бъде разгледана.

  ВКС на РБ, като разгледа молбата, намира следното: С влязлото в сила решение по гр.д. №6039/09 г. на СГС по иска на А. К. и Е. Б. срещу молителките, като наследници на Х. К., е развален на осн. чл.87, ал.3 ЗЗД договора за прехвърляне на недвижим имот – дворно място от 690 кв.м. в м. Б. – Киноцентъра, представляващо УПИ ХІ-420 от кв.10 по плана на [населено място], заедно с вилна сграда, построена в същото дворно място, състояща се от две стаи, кухня, хол, баня – тоалетна, тераса и три избени помещения- срещу задължение за издръжка и гледане, скл. с нот. акт №165, т.64, дело №12404/91 г. на първи нотариус при нотариална служба към ІІ РС – София, между А. К. и Х. Б., като прехвърлители и С. К., като приобретател. Прието е, че приобретателката, а след това и нейният правоприемник Х. К. не са изпълнявали точно и в пълен обем задълженията си по договора.

  Молителките са конституирани като ответници по делото с определение от 21.11.09 г., на осн. чл.227 ГПК – на мястото на починалия на 20.05.09 г. техен наследодател Х. К..

  В представеното удостоверение от СДВР –RяБ / 11035/23.10.09 г. е посочено, че И. К. има постоянен адрес в София,[жк] №42, вх.1, ет.13, ап.63. В графата за настоящ адрес е посочено, че по актуални данни от 11.07.08 г. лицето живее във Франция. Първата призовка до тази ответница е върната невръчена с отметка от 23.12.09 г., че по сведение от съседи лицето живее във Франция, а в жилището на адреса не живее никой. На 4.01.10 г. е пуснато уведомление до лицето в пощенската кутия на адреса да се яви в двуседмичен срок в канцеларията на СГС, за да получи книжата по гр.д. №6039/09 г. На гърба на уведомлението е посочено от връчителя, че лицето живее

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари