Разпореждане №41/19.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 41

  гр. София, 19.04.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3369 от 16.04.2021 г., изпратена по изп. д. № 20108440402005 на ЧСИ С. Я., рег. № 844 на КЧСИ, констатира следното:

  Преписката е образувана по писмо изх. № 16868 от 14.04.2021 г. на ЧСИ С. Я., рег. № 844 на КЧСИ. Съгласно текста на съпроводителното писмо, същото се изпраща на ВКС ведно с:

  - препис от изпълнителното дело;

  - молба по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК /вх. № при ЧСИ 032085 от 15.10.2020 г./;

  - отговори по чл. 306, ал. 3 ГПК с вх. № 06001 от 17.02.2021 г. и вх. № 06196 от 18.02.2021 г.;

  - мотиви на ЧСИ, изготвени по аналогия на чл. 436, ал. 3 ГПК.

  В кориците на преписката - изпълнителното дело /в препис/, се намират единствено мотивите на ЧСИ относно извършените от него действия във връзка с постановлението за възлагане, чиято отмяна се иска. Останалите описани в съпроводителното писмо приложения не могат да бъдат открити в преписката.

  При извършена служебна справка в деловодната система на ВКС се установи, че молбата за отмяна е постъпила в регистратурата на съда на 05.10.2020 г. заедно с други документи. Същата е била изпратена, съгласно разпореждане от 07.10.2020 г. на председателя на Първо гражданско отделение на ВКС, на ЧСИ С. Я. за администриране, на основание чл. 306 ГПК.

  Видно от изложените по настоящата преписка мотиви на ЧСИ С. Я., съобщението за изпращане на преписката е постъпило в регистратурата на ЧСИ с вх. № 032085 от 15.10.2020 г., заедно с молбата за отмяна и приложенията към нея.

  Предвид изложеното, председателят на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 3369 от 16.04.2021 г. на ЧСИ С. Я., рег. № 844 на КЧСИ, за надлежното ѝ окомплектоване с посочените документи в съпроводителното писмо, както и документите, които са били изпратени с писмото на ВКС от 07.10.2020 г., а именно:

  - молба по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК /вх. № при ЧСИ 032085 от 15.10.2020 г./;

  - отговори по чл. 306, ал. 3 ГПК с вх. № 06001 от 17.02.2021 г. и вх. № 06196 от 18.02.2021 г.;

  - заверено ксерокопие на постановление за възлагане на недвижим имот от 02.04.2014 г. по изп. д. № 20108440402005;

  - справка от служба по вписванията от 03.02.2020 г.;

  - нот. акт № 29, том II, рег. № 2109, д. № 196/2010 г.;

  - писмо изх. № 18625 от 20.04.2011 г. на ЧСИ С. Я. до Служба по вписванията при АВ – гр. София.

  След окомплектоване на преписката, същата да бъде изпратена на ВКС за произнасяне по постъпилата молба за отмяна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари