Определение №41/25.11.2021 по дело №2991/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 41

  София, 25.11.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Петчленен съдебен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

  ЖИВА ДЕКОВА

  ЕМИЛИЯ КАБУРОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Декова гр.д. № 2191 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.

  Образувано е по повдигната от Районен съд - Пловдив препирня между общия и административния съд за подсъдност на делото, образувано по искова молба от В. Д. С., подадена чрез адв. Б. Ц., срещу заповед № 5/11.02.2019 г. на НЗОК, с която на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл и § 15 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и предизвестие № 4/17.01.2019 г., връчено на 24.01.2019 г. е прекратено служебното правоотношение на В. Д. С., считано от 25.02.2019 г., с място на работа: „Обща администрация“, Дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността“, Отдел „Здравноосигурителен бюджет“, с ранг I младши за държавен служител на длъжността Началник отдел, с едномесечно предизвестие от органа по назначаване, поради недопустимост за назначаване на държавен служител, упражнил правото си на пенсия по чл. 68 КСО, като е разпоредено на лицето да се изплатят обезщетения съгласно чл. 61, ал. 2 и ал. 3 ЗДСл за неизползван платен годишен отпуск и се претендира сума в размер от 10 002 лв., представляваща обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение поради придобито право пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 106, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 5 ЗДСл.

  Исковата молба е подадена в Административен съд - Пловдив и по нея е образувано адм. д. № 577/2021 г. по описа на АС-Пловдив, производството по което е прекратено от административния съд на основание чл. 135, ал. 2 АПК и делото е изпратено по компетентност на Районен съд - Пловдив, по съображения, че в случая не е налице незаконосъобразен акт, отменен по общия ред, като такъв, а съгласно чл. 125 ЗДСл, имуществените спорове по този закон се предявяват в 3-годишен срок по общия исков ред.

  С определение № 5732 от 30.07.2021 г. по гр. д. № 9292/2021 г. на Районен съд - Пловдив е повдигнат спор за подсъдност между общия и административния съд. Районен съд - Пловдив се е аргументирал, че от исковата молба и уточнението към ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари