Определение №41/18.01.2021 по дело №2400/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Представлява ли основание за отказ да бъде вписан в Служба по вписванията залог върху търговско предприятие, в чийто състав е включен недвижим имот, непредставянето на удостоверение от ТР в два екземпляра, а само в един?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 07 януари, през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 2400 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба от пълномощника на „Джи ейч инженеринг груп“ООД-София, ЕИК[ЕИК] срещу определение №261097/ 29.09.2020 г. по ч.гр.д. №8473/20 на СГС, с което е потвърден отказ на съдията по вписванията/СВп/ при СРС от 26.06.2020 г. да разпореди вписване на удостоверение изх.№ 20200626115926/36.06.2020 г. от ТР за вписан залог на търговско предприятие на „ДЖИ ЕЙЧ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ООД.

Навеждат се оплаквания за незаконосъобразност.

Частният касатор счита,че е налице основание за допускане до касация по чл.280 ал.1, т.3 ГПК.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 3, т.1 ГПК.

За да постанови обжалваното определение, с което е потвърден отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване на удостоверение изх.№ 20200626115926/36.06.2020 г. за вписан в ТР залог на търговско предприятие на „ДЖИ ЕЙЧ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ООД , съставът на СГС се е позовал на разпоредбата на чл.8 ал.2 ПВ, която предвижда удостоверението от Търговския регистър, приложено към заявлението за вписване, да бъде представено най-малко в два екземпляра-оригинал и препис, или два заверени преписа, тъй като при вписване единият екземпляр на удостоверението се подрежда в актовата книга, а другият се връща на молителя с нанесени данни на извършеното вписване. В случая, към заявлението на молителя е бил приложен само един екземпляр от удостоверението. При това положение е налице нередовност на молбата за вписване, която не подлежи на отстраняване по реда на чл.129 ал.2 ГПК: с даване на срок на молителя за изпълнение на указанията за отстраняване на нередовността. Ето защо, с оглед неизпълнение на изискванията за вписване, според съда, съдията по вписванията правилно е постановил отказ от вписване в съответствие с разясненията в ТР№ 7/25.04.2013 г. по тълк.дело №7/12 на ОСГТК на ВКС.

В изложение на основанията за допускане до касация се поставя въпросът: представлява ли основание за отказ да бъде вписан в Служба по вписванията залог върху търговско предприятие, в чийто състав е включен недвижим имот, непредставянето на удостоверение от ТР в два екземпляра, а само в един. Касаторът се позовава на наличието на основание за допускане до касация в хипотезата на чл.280 ал.1,т.3 ГПК - въпросът да се явява от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Така формулираният въпрос е изцяло по правилността на обжалваното определение. Съгласно указанията по приложение на процесуалния закон, дадени в Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, допускането на касационно обжалване предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен и/или процесуалноправен въпрос, от значение за изхода на спора, по отношение на който е налице и някоя от визираните в т.1 – 3 на чл.280, ал.1 ГПК допълнителни селективни предпоставки. В мотивите към т.1 от ТР на нормативно тълкуване са разграничени основанията за достъп до касация от предвидените в чл.281, т.3 ГПК основания за неправилност на въззивното решение, поради което поддържаните основания по чл.280, ал.1 ГПК не биха могли да се основават на доводи за неправилност на обжалвания акт.

С оглед правна яснота, следва, без да се навлиза по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари