Определение №409/20.05.2021 по дело №1081/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 409

  гр.София, 20.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 1081 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на „Адвансд Куолити Сървисис“ ЕООД, представлявано от А. К. У., чрез адвокат С. Ф. от АК-С. срещу решение № 336/30.11.2020 г. по в.гр.д. № 983/2020 г. на Окръжен съд Бургас, с което след връщане на делото за ново разглеждане от Върховния касационен съд с решение № 313/19 от 07.04.2020 г. по гр.д.№ 1332/2019 г. е потвърдено решение № 146/8.08.2018 г. по гр.д.№ 118/2018 г. на Районен съд Несебър и е уважен иска на Етажна собственост „Мида“, к.к.„Слънчев бряг“, общ.„Н.“ против „Адвансд Куолити Сървисис“ ЕООД за сумата 9605,40 евро, представляваща неплатени такси за поддръжка и управление на етажната собственост за периода 2014-2017 г., в която касаторът притежава десет самостоятелни обекти.

  Касационната жалба съдържа доводи за неправилност на въззивното решение поради противоречие на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към нея се поддържа, че е налице основанието за допускане на касационно обжалване поради противоречие с практиката на Върховния касационен съд по следните въпроси: 1.„Допустимо ли е, след подадена нарочна молба, по реда на чл.151, ал.1, от ГПК, да се внесе допълване и поправка в протокола от СЗ, съдът да не се е произнесел по искането на дружеството ми за поправка и допълване на протокола от СЗ.“; 2. „В случая, въззиваемата страна е станала причина за неоснователно отлагане на делото, съдът, отложил делото, без да наложи санкция, на страната, предвидена в чл.92а от ГПК.“; 3. Длъжен ли въз. Съд да се съобрази с наведеното твърдение на дружеството, че В.Л. е с друга квалификация и не притежава качеството на експерт.“; 4. „Допустимо ли е съдът, след оспорване на заключението на В.л. от страната, да игнорира изцяло твърдение, че в.л. не притежава нужната квалификация и че за установяване на определени обстоятелства се изискват специални знания?“; 5. „Длъжен ли е съдът да осигури достъп до документите, въз основа на които е направено заключение от вещото лице?“; 6. „Длъжен ли е съдът да възприеме заключението на вещото лице, когато страната е направила възражение срещу него – чл.202 ГПК?“; 7. „След изтъкнати от дружеството съмнения за неправилност на заключението на в.л., длъжен ли е съдът служебно да допусне повторна експертиза?“; 8. „Допустимо ли е съдът да откаже, другата страна по делото, по реда на чл.190 от ГПК, да представи документ, имащ значение за правилното решаване на спора, при направено искане от страната.“; 9. „Може ли ли е съдът, след като не е приложен препис от решение на общото събрание, на което да е взето решение по отношение на задълженията на ответника и с което решение да е определен срок за изпълнението му след като от доказателствата по делото не се установява да е взето решение от общото събрание на етажната собственост, да игнорира това обстоятелство?“. В изложението по чл.284, ал.3 ГП, касаторът поддържа и очевидна неправилност на решението по смисъла на чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК, с оглед постановяването му при бланкетно изреждане на видовете дейности по поддръжка и управление, за които се иска такса и без да е съобразена липсата на решение на общото събрание за внасяне на такси за поддръжка през процесния период, което е в нарушение на материалния закон и правилата на формалната логика.

  От Етажна собственост „Мида“ чрез адвокат П. А. от АК-Б. е подаден писмен отговор с твърдение за недопустимост на касационното обжалване по чл.280, ал.3, т.2 ГПК.

  За да постанови решението, въззивният съд е приел, че е безпредметно да бъде обсъждано действието на решенията на общото събрание на етажната собственост и оплакванията, че други собственици на самостоятелни обекти също не са заплащали дължими суми за поддръжка и управление. С оглед дадените указания от Върховния касационен съд в отменителното решение от 07.04.2020 г. по гр.д.№ 1332/2019

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари