Определение №406/02.11.2020 по дело №1446/2020

Спорът е разрешен с Решение №18/11.06.2021 по дело №1446/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, и да изложи убедителни мотиви защо приема за доказани или недоказани определени спорни обстоятелства, за изясняването на които са били необходими специални знания.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1446/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от К. Т. Й. чрез неговия пълномощник адв. Н. П., срещу въззивно решение № 1487 от 11.12.2019 г. по в.гр.д. № 1546/2019 г. на Варненския окръжен съд. С него е потвърдено решение № 2523 от 07.06.2029 г. по гр.д. № 2459/2019 г. на Варненския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от К. Й. против Ц. И. С. и С. В. С. иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответниците да преустановят действията , с които нарушават правото на собственост на ищеца върху УПИ ......... в кв. ... по ПУП на [населено място], общ. А., с площ 483 кв.м, като премахнат незаконно изградената сграда, с която навлизат в имота му.

В касационната жалба са изложени подробно доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт. Жалбоподателят поддържа, че в нарушение на съдопроизводствените правила въззивният съд не е обсъдил всички наведени от него оплаквания във въззивната жалба за неправилност на първоинстанционното решение и не е извършил проверка за законосъобразността на заповедта за одобряване на ПУП - ПРЗ по реда на косвения съдебен контрол с оглед наведените от него възражения за нищожност, не е обсъдил доводите му за незаконност на осъществения от ответниците строеж поради изтекъл срок на разрешението за строеж. Сочи също, че въззивният съд не е обсъдил всички събрани по делото доказателства, а изводите му, че постройката не навлиза в собствения на жалбоподателя имот, не кореспондират със заключенията на приетите по делото съдебно - технически експертизи.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване по следните въпроси: 1. Относно задълженията на въззивния съд да събере и служебно доказателства, когато това е необходимо за прилагане на императивна правна норма. Следва ли по иск с правно основание чл. 109 ЗС за премахване на сграда, за която се твърди, че е незаконно построена на границата на имотите на страните, въззивният съд да събере и обсъди доказателства за законността на строежа, съответно да извърши проверка дали са спазени нормативно установените строителни правила и норми, определящи пречките по смисъла на чл. 50 ЗС и чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ. 2. По въпроса за задължението на съда да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото във връзка с доводите и възраженията на страните, относими към правния спор, и да посочи защо игнорира дадени доказателства, а други кредитира напълно. 3. Следва ли съдът да извърши конкретна преценка относно това дали строежът на сградата на имота с ищеца е незаконен, или е от значение единствено фактът дали строежът смущава или пречи на упражняване на правото му на собственост. Следва ли съдът да изложи доводи дали сградата смущава правото на собственост или пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост в пълен обем. 4. Какво е правното значение на неспазване на нормите на отстояние, предвидени в чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 53 във връзка с чл. 50 ЗС при предявен от собственика на съседен имот иск по чл. 109 ЗС. Жалбоподателят поддържа, че тези въпроси са обуславящи изхода на делото и са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, посочена в изложението, поради което осъществяват основанието за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК.

В отговор на касационната жалба ответникът

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари