Определение №404/14.09.2020 по дело №715/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК;
2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи;
3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и предпоставките за прилагането на чл. 174 ГПК;
4. Кое лице се счита за ,,трето” по смисъла на чл. 181, ал. 1 ГПК;
5. От кой момент се проявява действието на придобивната давност и учредената ипотека, преди позоваване от лицето на изтекла в негова полза придобивна давност, но след изтичане на придобивния срок, произвежда ли правни последици;
6. Приложима ли е нормата на чл. 113 ЗС при конкуренция на права между лица, които не са договаряли с един и същ праводател;
7. За обхвата на правото на ипотекарния кредитор по чл. 173, ал. 1 ЗЗД да се удовлетвори предпочтително от стойността на ипотекирания имот независимо от това в чия собственост е той;
8. За фактическия състав на нормата на чл. 79 ЗС.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите