Определение №403/19.05.2021 по дело №2260/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №403

  Гр. София, 19 май 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 14.04.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2260/17 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на М. Д. срещу въззивното решение на Градски съд София по гр.д. №65/17 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са отхвърлени исковете на касатора срещу Център „Фонд за лечение на деца”, [населено място] с пр. осн. чл.344, ал.1,т.1,2 и 3 КТ, с които е оспорена законността на уволнението на ищеца от длъжност „главен експерт”, извършено със заповед от 27.04.16 г.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 и 3 ГПК. Намира, че в противоречие с цитираната практика на ВКС по чл.290 ГПК са решени следните правни въпроси от предмета на спора:1.Допустимо ли е мотивите на заповедта за уволнение на осн. чл.328, ал.1,т.6 КТ да се изчерпват с цитиране на правната норма, тогава когато тя предполага различни фактически основания или има нужда от излагане на допълнителни данни, формирали волята на работодателя? Необходимо ли е тази информация да е била сведена до знанието на служителя посредством писмен акт / макар и различен от акта за уволнение/ или е възможно служителят да е бил уведомен устно за това? 2. Законосъобразно ли е уволнение на осн. чл.328, ал.1,т.6, пр.1 КТ, при което актът за изменение на изискванията за необходимото образование за заемане на длъжността и актът за прекратяване на тр. правоотношение са издадени на една и съща дата, без да е установено кой от двата акта е издаден в по-ранен момент? Възможно ли е да се приеме, че щом двата акта носят еднаква дата, то те следва да са издадени едновременно или обуславящият акт следва да е бил издаден по-рано от обусловения, без събирането на надлежни доказателства за това?

  Поставя като значими за спора, но и за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото следните два правни въпроса: 3.Когато за установяване на точния момент на осъществяване на два юридически факти, реализирането на единия от които е предпоставка за законосъобразността на другия, в рамките на съдебното дирене са събрани единствено писмени доказателства – свидетелстващи или диспозитивни документи, носещи една и съща дата, може ли да се приеме, че издаването на единия документ предхожда издаването на другия само на база приетата за установена еднаква дата на издаването им или е необходимо събирането на допълнителни доказателства, които да определят с по –голяма степен на точност момента на издаването им / напр. час или минута/.4. Изпълнява ли добросъвестно трудовоправните си задължения работодател, ръководител на държавно учреждение, когато единствено по настояване на държавния орган, който го е назначил, прекратява трудовото правоотношение на свой служител?

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: въззивният съд е приел, че ищецът, сега касатор е заемал длъжността „главен експерт” при ответника. Притежавал е образователен ценз – висше образование, бакалавър по специалност „стопанско управление” и магистър „счетоводство и контрол”. Със заповед от 27.04.2016 г. на директора на Фонда трудовото му правоотношение било прекратено на осн. чл.328, ал.1,т.6 КТ, поради липса на необходимото образование. В самата заповед за прекратяване на ТПО не е посочено нововъведеното изискване за образование. В практиката на ВКС – напр. р. по гр.д. №565/09 г. на трето г.о., обаче се приема, че правата на работника не са нарушени, ако същият е бил известен за правното основание, на което се прекратява ТПО. В случая в представения по делото „протокол – предизвестие” е посочено, че петима служители на Фонда, вкл. ищеца били извикани в кабинета на директора на 27.04.16 г. и им било съобщено, че ще бъдат освободени на осн. чл.328, ал.1,т.6 КТ, поради наложилата се промяна в изискванията за заемане на техните длъжности – изисквало се образование с професионално направление „медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи”. От показанията на св. Ц., присъствала на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари