Определение №402/18.05.2021 по дело №776/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 402

  гр.София, 18.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България,

  четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

  дванадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова

  ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 776/ 2021 г.

  за да постанови определението, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Г. М. В. с искане за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Софийски апелативен съд № 11994 от 15.09.2020 г. по гр.д.№ 3502/ 2019 г., с което е потвърдено решение на Софийски градски съд от 27.02.2019 г. по гр.д.№ 144/ 2015 г. и по този начин са отхвърлени предявените от касатора против „Топлофикация София“ ЕАД, [населено място], искове, квалифицирани по чл.59 ал.1 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД, за заплащане на сумите 70 000 лв /частичен иск от общо 95 932 лв/, представляваща обезщетение за периода 10.06.2010 г. – 12.06.2013 г. за неоснователно използване на недвижими имоти на ищеца - УПИ № ... и УПИ № ..., по плана на [населено място], кв. 312б, м-ст „К. село – П. к.“, с обща площ от 1 312 кв.м. и 10 524 лв – обезщетение за забавено изпълнение в размер законната лихва върху главницата за период 10.06.2010 г. - 12.06.2013 г.

  Жалбоподателят претендира въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол по правни въпроси, които при условията на Тълкувателно решение № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д.№ 1/ 2009 г., ОСГТК, ВКС следва да бъдат прецизирани в следния смисъл: допустимо ли е съдът да приеме, че е налице добросъвестно владение на имот, без да направи анализ на всички налични доказателства и да изложи мотиви налице ли е правно основание за владение и ползване сервитут върху обект, без на собственика на служещия имот да е платено обезщетение; допустимо ли е съдът да постанови, че в полза на ответника е изтекла придобивна давност, без да изложи мотиви по възможността за установяване на владение с оглед търпимостта на обекта и липсата на първоначален акт за пускането му в експлоатация; и допустимо ли е съдът да приеме наличие на добросъвестно владение без да направи преценка и да изложи мотиви по липсата на съгласие у собственика за извършване на ремонтни работи в обекта и при заведена от него искова молба за заплащане на обезщетение за ползване на имота му в нарушение на законови разпоредби. Поддържа наличието на всички допълнителни основания по т.1 – т.3 на чл.280 ал.1 ГПК.

  В допълнително изложение по чл.284 ал.3 т.1 ГПК касаторът поддържа, че са налице основания за допускане на обжалването с оглед решение на Конституционния съд по к.д.№ 2/ 2020 г. Това изложение съдът не обсъжда, тъй като е подадено след срока по чл.283 изр.1 ГПК, а същото не съдържа и формулировка на правен въпрос, по който обжалването да бъде допуснато.

  Ответната страна „Топлофикация София“ ЕАД оспорва жалбата с доводи за правилност на обжалваното решение, без да вземе отношение по наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

  Съдът намира жалбата за допустима, но искането за допускане на касационно обжалване е неоснователно.

  За да отхвърли предявения иск, въззивният съд приел за безспорно между страните, че ищецът е собственик на процесните имоти, за чието ползване претендира обезщетение. През единия от тях преминавало топлопроводно отклонение с дължина 31 м, захранващо абонатна станция в съседен блок и въведено в експлоатация на 01.12.1974 г. Отклонението било заведено като дълготраен материален актив на „Топлофикация София“ ЕАД и се експлоатирало от дружеството и към момента. Липсата на разрешение за ползване на строежа и други строителни книжа за първоначално изградения участък от топлопровода и топлопроводното отклонение към абонатната станция не правели строежа незаконен. Той би бил такъв, ако с оглед състоянието, в което е извършен, е нетърпими от закона поради нарушаване на техническите, технологическите, санитарно-хигиенните, противопожарните и архитектурно-градоустройствените изисквания, действащите строителни планове и техническите нормативи. В случая топлопроводът бил въведен в експлоатация през 1974 г. и понастоящем функционирал, отговарял на техническите изисквания за този вид енергийни обекти и затова липсата на строителни книжа сама по себе си не можела

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари