Определение №400/17.05.2021 по дело №599/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Kога възникват вредите за банката в случаите, в които трето лице е усвоило сума от сметка на нейни вложители-от момента на присвояването на сумата или от момента, в който неправомерно усвоените суми са възстановени от банката по банковите сметки на вложителите? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Kой е началния момент, в който за банката е възникнало правото на иск по чл. 49 от ЗЗД и е започнала да тече погасителната давност - от момента на присвояване на сумите или от момента на присвояването на сумата или от момента, в който неправомерно усвоените суми са възстановени от банката по банковите сметки на вложителит? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Kой е началния момент, в който деецът се счита за откри при присвояване на суми от банкови влогове, което е и престъпление по НК - от момента на изготвянето на проект за констативен протокол или от момента на привличането на съответното лице като обвиняем и за това при постановяване на решението си по спора длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички съществени доводи и възражения на страните и събраните във връзка с тях доказателства? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Отговори

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 21.04.2021 (двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 599 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 78 384/31.12.2020 година, подадена от „Юробанк България“ АД [населено място], против решение № 12 257/05.11.2020 година на Софийския апелативен съд, търговско отделение, 15-ти състав, постановено по т. д. № 1294/2020 година.

С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение № 2344/26.11.2018 година на Софийски градски съд, търговско отделение, VІ-7 състав, постановено по гр. д. № 2042/2017 година с което са отхвърлени предявените от „Юробанк България“ АД [населено място] против „Български пощи“ ЕАД [населено място] искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД за заплащане на сумата от 482 732.17 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от виновните и противоправни действия на служителите на „Български пощи“ ЕАД [населено място] в [населено място], [населено място] и [населено място], изразяващи се в това, че като са получавали суми по договори за депозит или за влог са вземали парите от клиентите като за внесените суми са им издавали документи, но не са ги отчели на пощите, а те на банката или неправомерно са теглили суми от депозитни или влогови сметки на клиенти на банката или са ги закрива, тъй като част от сумата е погасена по давност, а останалата част в размер на 27842,70 лева е погасена чрез прихващане с насрещното вземане на „Български пощи“ ЕАД [населено място] срещу „Юробанк България“ АД [населено място] за заплащане на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД в размер на 35 131.77 лева-обезщетение за забавено изпълнение на задължението му за периода 08.06.2011 година-30.05.2014 година по договор № .../02.06.1997 година присъдени му с решение № 335/11.02.2016 година на Софийски градски съд, търговско отделение, VІ-13 състав, постановено по т. д. № 3415/2014 година и с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 164 698.99 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 15.06.2014 година до 14.06.2017 година.

В подадената от „Юробанк България“ АД [населено място] касационната жалба се излагат доводи за това, че решението на Софийския апелативен съд е постановено в нарушение на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари