Определение №40/28.01.2022 по дело №628/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 40

  гр. София,28.01.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№628 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ срещу решение №260089 от 24.11.2020 г. по в.т.д.№409/2019 г. на АС Пловдив. С обжалваното решение, след отмяна на решение №148 от 14.03.2019 г. по т.д.№434/2018 г. на ОС Пловдив, ИАРА е осъдена да заплати на „Унимекс“ ЕООД сумата от 57 984.11 лв., представляваща неизплатен остатък от окончателно плащане, цялото в размер 119 254.65 лв., по заявка за плащане от 15.10.2013 г., дължимо по договор №80 от 28.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., ведно със законна лихва от 07.07.2018 г. до окончателното изплащане.

  В жалбата се навеждат доводи, че решението е недопустимо, тъй като въззивният съд е разгледал спор, който не е подсъден на гражданските съдилища, евентуално неправилно. В изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следния въпрос, за които се поддържа, че е решен в противоречие с практиката на ВКС: Допустимо ли е вземане на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ да се оспорва пред граждански съд след влизане в сила на ЗУСЕСИФ.

  Ответникът по касация „Унимекс“ ЕООД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата, като претендира присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените от страните доводи, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че ищецът има право да получи заявената помощ в размер на 119 254.65 лв. по процесния договор №80/28.05.2012 г., сключен между страните. Посочил е, че не се твърди неизпълнение на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари