Определение №40/04.02.2021 по дело №3097/2020

Спорът е разрешен с Решение №125/26.05.2021 по дело №3097/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли да се ангажира отговорността на потребителя при отчетена електроенелгия от неизведен на десплея регистър при софтуерна намеса по реда на чл. 183 ЗЗД и от правно значение ли са причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на това измерване , след като записът в него е безспорно установен?

Отговор

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и двадесет и първа година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N3097 описа за 2020год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение от 10.07.2020г. по гр.д.№130/2020г. на ОС В.Търново, с което е уважен иск с правно основание чл.124 ГПК.

Жалбоподателят- „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за спора в противоречие с практиката на ВКС, както и че решението е очевидно неправилно имоли да се допусне касационно обжалване.

Ответникът – И. Н. М., чрез процесуалния си представител поддържа, че не следва да се допуска касационното обжалване на въззивното решение.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280 ГПК, приема за установено следното:

Касационно обжалване на решението на въззивния съд следва да се допусне.

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е уважил изцяло исковата претенция, като е приел, че И. Н. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД сумата от 5 576,06 лв., представляваща начислена сума за ел.енергия, за което е издадена фактура от 19.07.2019г., за периода 09.01.2018г. – 08.01.2019г.

Установено е по делото, че И. Н.-ответник по жалба в настоящето производство, има качеството на потребител на енергийна услуга по смисъла на §1 т.41Б от ДР към за обект на потребление на адрес [населено място], [улица] се явява краен клиент по смисъла на §1 т.27г от ДР на ЗЕ, поради което същата е носител на правото да закупува доставяната й чрез електроразпределителната мрежа ел.енергия, измерена от СТИ, като съответно дължи заплащането на фактурираната й стойност.

От приложения по делото Констативен протокол № 1502385 от 08.01.2019г. е установено, че на същата дата служители на „Електроразпределение Север ” извършили проверка на измервателните системи и свързващите ги електрически инсталации на посочения обект на ищцата И. Н., в който е отразено, че СТИ е демонтиран при установените показания на дневна, нощна, сумарна тарифа, както и Тарифа Т3, поради изпращането му в БИМ за проверка и на място монтиран друг, като в хода на същата при прочит на електромера със служебен лаптоп установили наличие на отчетени киловати ел.енергия в трети тарифен регистър, който е ненастроен за отчет и не се визуализира на дисплея на електромера, вследствие на което го демонтирали и изпратили в БИМ за експертиза. Констатирано е, че в хода на проверката не е установена видима външна намеса или видима повреда в схемата на електромера, а при софтуерно четене е констатирано наличие на регистрирана ел.енергия на тарифа Т3 – 029018.2 квтч, която не е визуализирана на дисплея.

Установено е, че въз основа на изготвено становище за начисление на ел.енергия от 17.07.2019г., е извършена корекция на сметката на ищцата с допълнителни 29 018 квтч и издадена приложената по делото фактура на стойност 5 576.06 лв., която не е заплатена на ответника-жалбоподател в настоящетож производство.

От заключението на изготвената по делото съдебно-електротехническа експертиза, приета от съда и неоспорена от страните, е установено, че след извършен софтуерен прочит от паметта на процесния електромер, показания по нощна, дневна, двете ненастроени за отчет тарифи Т3 и Т4 и сумарната тарифа, идентични с тези, описани в съставения КП за техническа проверка, но вещото лице е заключило,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари