Разпореждане №4/05.01.2022 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 4

  гр. София, 05.01.2022 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА - председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 609193 от 31.12.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, вр. чл. 225, ал. 1 КТ - II поток:

  Касационна жалба вх. № 330938/23.06.2021 г. срещу решение № 262450 от 14.04.2021 г. по в.гр.д. № 5025/2020 г. на Софийски градски съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ не може да се установи дали е подадена в срока по чл. 283 ГПК – препис от въззивното решение е връчен на касатора на 20.05.2021 г.; по преписката са налице данни за подаване на к. ж. по поща/куриер, но не е представено доказателство за това;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – след указания;

  6/ не се дължи държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК /на основание чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПК – трудов спор/;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи - постъпил е отговор в срок, съдържащ искане за присъждане на разноски.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, поради което преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за представяне на доказателство за подаване на жалбата по поща/куриер.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари