Решение №4/28.06.2021 по дело №2796/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 4

  София, 28.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 2796/2020 година.

  Производството е по чл.304 ГПК .

  Образувано е по молба на „АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ООД за отмяна на влязло в сила решение № 192/26.07.2019 г. по гр.д.№ 173/2019 г. по описа на Ботевградски районен съд,с което е унищожен на основание чл.29,ал.1 ЗЗД,като сключен при измама договор от 14.03.2014 г.за продажба на недвижим имот,обективиран в н.а. № 124,т.І,рег.№ 922,д.№ 103/2014 г.по описа на нотариус № **-Д. Г.,с район на действие – РС Благоевград,с който Г. К. П. е продала на П. К. Г. следния недвижим имот : 1/2 ид.част от УПИ *** в кв.83 по регулационния план на [населено място], общ.Благоевград,с площ от 674 кв.м.,заедно с целите построени в имот пл.№ 496 жилищна сграда и стопанска сграда.

  Молителят обосновава молбата си за отмяна на основание чл.304 ГПК с твърдение,че узнал за постановеното решение едва на 16.07.2010 г.,когато получил съдебните книжа по гр.д.№ 726/2020г. по описа на БРС.Влязлото в сила на 17.08.2019 г.решение по гр.д.№ 173/19 г. разпростира силата си и по отношение на него,тъй като дружеството е с предмет на дейност – отпускане на заеми и е отпуснал заем в размер на 9 000 лв.на П. К. Г.,за обезпечаването на който Г. е учредил в полза на дружеството договорна ипотека върху имота продаден от Г. П. – сестра на неговия дядо.Освен това производството по гр.дело е образувано една година след образуването на изпълнителното дело за принудителното събиране на дължимите от Г. суми. Иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, след извършване на необходимите процесуални действия по конституирането му като страна в производството.

  Ответникът по молбата за отмяна – Г. К. П. счита молбата за отмяна за недопустима и неоснователна на посоченото основание по съображения изложени в писмения отговор.Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа молбата за отмяна, взе предвид изложеното в нея, констатира следното:

  Молбата за отмяна е процесуално допустима,но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

  Съобразно разпоредбата на чл.304 ГПК трето лице е това, което има качеството на необходим другар на страна в процеса и не е взело участие в делото, тъй като не е било конституирано по надлежния ред като главна, подпомагаща или контролираща страна. Легитимирани да искат отмяна са само тези трети лица,които имат право на иск по делото като участници в неделимо спорно правоотношение.В случая молителят е ипотекарен кредитор и не е необходим другар на ответника в производството по унищожаване на сделка между ответника – длъжник и праводателя му, поради което и не е трето неучаствало в процеса лице поради неконституирането му, спрямо който е постановено неизгодното решение.Ипотечното му право върху имота продължава да съществува,независимо от изхода на спора,поради което не може да иска и отмяна на основание чл.304 ГПК като неучаствала страна.

  По изложените съображения молбата за отмяна на предявеното основание се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

  При този изход на спора на ответника по молбата за отмяна се следват действително направените и доказани разноски за настоящето производство в размер на 500 /петстотин/лв.

  Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

  Р Е Ш И :

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ООД за отмяна на основание чл.304 ГПК на влязло в сила решение № 192/26.07.2019 г. по гр.д.№ 173/2019 г. по описа на Ботевградски районен съд.

  ОСЪЖДА „АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ООД, ЕИК 202250289,представлявано от Л. В. Л. – управител да заплати на Г. К. П. ,ЕГН [ЕГН] разноски за настоящето производство в размер на 500/петстотин/ лв.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари