Определение №4/15.12.2021 по дело №2665/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №4

  София, 15.12.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на петнадесети декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Татяна Върбанова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков т.д. №2665/2021г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл.48, ал.2 ЗМТА, образувано по молба на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (инкорпорирана в исковата молба на ПУДООС с вх.№608286 от 26.11.2021г.), с която се иска спиране изпълнението на арбитражно решение от 13.09.2021г по борсово дело №3/2021г. по описа на Борсов арбитраж при Софийската стокова борса.

  Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение, след като обсъди молбата и представените към нея приложения, намира следното:

  С исковата молба на ПУДООС, въз основа на която е образувано настоящото производство, се претендира на основание чл.47, ал.1, т.5 ЗМТА да бъде отменено арбитражното решение, постановено на 13.09.2021г. по борсово дело №3/2021г. по описа на Борсов арбитраж при Софийската стокова борса. С оглед молбата по чл.48, ал.2 ЗМТА за спиране изпълнението на арбитражното решение, ищецът ПУДООС е превел на 26.11.2021г. по сметка на ВКС сумата 87 099.27лв. с отбелязване – „обез.арб.реш. по арб.д. №3/21г.“, която сума (видно от приложеното удостоверение от счетоводител на ВКС с дата 14.12.2021г.) е постъпила и се намира по сметката на ВКС за обезпечения.

  Налице са изискванията по чл.48, ал.2 ЗМТА за спиране на изпълнението на атакуваното арбитражно решение. Молителят е подал исковата молба в срока по чл.48, ал.1 ЗМТА като е внесъл дължимата по иска държавна такса в размер на 3 483.07лв. С арбитражното решение ПУДООС е осъдено да заплати на „Зе-Жак“ ООД общо сумата 87 099.27лв., от които 77 458.74лв. – обезщетение за пропуснати ползи от неизпълнение на борсови договори и 9 640.53 лв. – арбитражни разноски. В тази връзка представеното от молителя обезпечение от 87 099.27лв. е в размера на интереса от отмяна на арбитражното решение.

  Мотивиран от горното Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА на основание чл.48, ал.2 ЗМТА изпълнението на арбитражно решение от 13.09.2021г., постановено по борсово дело №3/2021г. по описа на Борсов арбитраж при Софийската стокова борса.

  Да се издаде препис от определението на молителя Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари