Определение №4/12.01.2021 по дело №2321/2020

Спорът е разрешен с Решение №99/27.07.2021 по дело №2321/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр.дело № 2321/2020 год.
Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на Л. Л. Б., подадена чрез адв. Вл. И. и от Й. В. Н. – майка и законен представител на Л. Л. Б. и Г. Л. Б.,подадена чрез адв.Вл.И., против въззивно решение № 114/ 13.03.2020 г. на Софийски окръжен съд по гр.д. № 787/2019 г., с което е потвърдено решение № 141/22.07.2019 г. по гр.д. № 155/2018 г. по описа на Районен съд – Самоков,с което е обявен за недействителен по отношение на държавата и на Л. Л. Б.,Л. Л. Б. и Г. Л. Б.,действащи чрез своята майка и законен представител – Й. В. Н., на основание чл. 216, ал. 1 ДОПК, т. 1, т. 4 и т. 6, договор за дарение на недвижим имот, сключен на 24.03.2015 г. с нотариален акт № 97, том № І, рег. № 829, дело № 85 от 2015 год. на нотариус Б. М., с район на действие Районен съд - Самоков, с който Л. Л. Б. дарява на Л. Л. Б. и Г. Л. Б. , действащи чрез своята майка и законен представител – Й. В. Н., следния свой собствен недвижим имот: апартамент № 4, с идентификационен номер № *****, представляващ самостоятелен обект в сграда, построена върху държавен поземлен имот, с идентификатор № ****, с адрес: [населено място],[жк], бл. № 19, ет. 2, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с площ от 74.79 кв.м., при съседи на същия етаж: № ****, под обекта № *****, над обекта № *****, ведно с избено помещение № 4, с полезна площ 3.42 кв.м., при съседи: мазе № 3 на ап. № 3, мазе № 5 на ап. № 5 и коридор, ведно с 7.35% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.

В касационните жалба,идентични по съдържание, се релевират оплаквания за недопустимост на атакуваното решение поради наличие на абсолютна отрицателна предпоставка за надлежно упражняване на правото на иск – наличие на преюдициален спор – адм.д.№ 1374/2019 г. по описа на АС-София област.

В изложенията на основанията за допускане до касационно обжалване, касаторите се позоват на основанията по чл. 280, ал. 2,предл.2 ГПК и чл. 280, ал. 1, т.1 ГПК,по следния въпрос: „Доказано ли е намерението за увреждане по чл. 216, ал. 1, т. 4 ДОПК като мисловно-емоционално състояние на Л. Б.,при положение,че разпоредителната сделка е направена след един продължителен период от време от акта,с който са установени публичните задължения?“ . Считат, че въпросът е разрешен в противоречие с решение № 436/ 22.12.2011 г. по гр.д. № 308/2011 г. по описа на ВКС,ІІІ г.о. и решение № 27/28.02.2013 г. на ВКС по т.д. № 410/2012 г., II т.о.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна по касация – Национална агенция за приходите, подаден от ст.публичен изпълнител Р. Б. – С., в който се поддържа, че не са налице основания за допускане до касационно обжалване, а по същество жалбата е неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд,състав на четвърто гражданско отделение,за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

Касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК, от надлежни страни с правен интерес да обжалват постановения съдебен акт, срещу въззивно решение, което е с допустим предмет на касационно обжалване, поради което са процесуално допустими.

За да се произнесе по иска въззивният

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари