Определение №399/17.05.2021 по дело №1395/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 399

  София, 17.05.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 1395 по описа за 2020 г. взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от Д. Г. В., чрез особен представител адвокат Н. Р., срещу въззивно решение № 362/24.01.2020 г., постановено от Благоевградски окръжен съд по гр.д. № 824/2019 г.

  Излага доводи за неправилност, като счита, че въззивният съд е допуснал противоречие с материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като определеното време за лични контакти на бащата с децата е недостатъчно и не е ясно за определените пет дни през лятото къде ще се провеждат срещите, дали се включва приспиване на децата при бащата, възможност да се пътува. Иска отмяна на решението изцяло и отхвърляне на иска.

  Насрещната страна Е. И. Б. – лично и в качеството на законен представител на децата Г. Д. В. и Й. Д. В. не отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  Първостепенният Благоевградски районен съд изменил решение № 3064/18.04.2016 г., постановено по гр.д. № 2622/2015 г. по описа на РС Благоевград относно режима на лични контакти на бащата Д. Г. В. с децата Г. Д. В. и Й. Д. В., като разпоредил личните контакти да се осъществяват всяка първа събота от месеца от 10.00 ч. до 17.00 ч. по местоживеенето на децата, а именно [населено място],[жк], № ., ет. ., ап. . и два пъти по пет дни през лятната ваканция, в присъствието на тяхната майка и социален работник и/или психолог от ДСП Благоевград.

  Въззивният Благоевградски окръжен съд отменил изцяло горното решение и постановил друго, с постановил лични контакти между бащата и децата - всяка първа събота от месеца от 10.00 ч. до 17.00 ч. по местоживеенето на децата, а именно [населено място],[жк], № ., ет.., ап. . и. дни през лятото, в присъствие на майката Е. И. Б. или в присъствие на майката и посочено от нея лице, или само присъствието на посочено от нея лице (без майката).

  С решение № 900090/13.01.2021 г. въззивният съд, по реда на чл. 251 ГПК е тълкувал, че месечните контакти на бащата с детето всяка първа събота се провеждат на място и начин по бащина преценка, съответстваща в най-пълна степен на интересите на децата; относно ежегодните летните контакти от 5 дни е изяснил, че те трябва да са последователни, определят се след предварително съгласуване между родителите, като не съвпадат с годишния отпуск на майката и не включват съботния ден за контакти, но могат да се съединяват с него, като бащата взема всеки ден децата в 10 ч. от домата на майката и ги връща в 17 ч. на същия ден.

  За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че Е. Б. и Д. В. били във фактическо съжителство в периода 2006 – 2013 г., като на 03.06.2006 г. са родени двете им деца – близначките Г. и Й.. С решение № 8614/15.11.2013 г. по гр.д. № 2155/2013 г. на Благоевградския районен съд било утвърдено постигнато между родителите споразумение по чл. 127, ал. 1 СК – упражняването на родителските права било предоставено на майката, бил определен и режим на лични отношения между бащата и децата и размер на дължимата издръжка. С решение № 3064/18.04.2016 г. по гр.д. № 2622/2015 г. на Благоевградския районен съд било постановено лишаване от родителски права на бащата поради трайно неполагане на грижи за децата и недаване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари