*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 397

  София, 29.06.2022 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на тридесети май две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Ел.Чаначева търговско дело №1986/2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на Община Луковит против решение № 375 от 22.06.2021 г. по гр. дело № 396/2021 г. на Софийски апелативен съд.

  Ответникът по касация – Министерство на околната среда и водите е на становище, че касационната жалба е неоснователна като излага съображения в тази насока.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  С изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, касаторът, чрез пълномощника си – адв. А. А. е посочил, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Поставил е въпроса – 1/“ С оглед диспозитивното начало в гражданския процес, допустимо ли е съдът да основе решенето си на невъведен от ответника в процеса факт или възражение, при което ,излизайки извън рамките на законовите си правомощия, да отмени първоинстанционното решение и се произнесе на незаявено с въззивната жалба основание за неправилност на решението.“ Страната е посочила, че въззивникът е поддържал основания за неправилност на решението, като- неправилно приложение на материалния закон, противоречие със закона и несъобразяване в съвкупност с представените доказателства. Така е достигнат извода, че в жалбата са наведени съображения за неправилност, от които страната била обосновала само съображения относно „съответствието на постановеното решение с материалния закон“. С това общо оплакване касаторът е поддържал отклоняване на въззивния състав от разрешенията дадени с ТР ОСГТК № 1/2013, чиито мотиви са разгледани. Посочено е още, че с решението си съдът излязъл извън пределите на търсената защита като приел, че законно МОСВ е ангажирал отговорността на Община Луковит за неизпълнение на процесния договор. Направен е извод, че като приел наложената корекция за правилно определена по т.16 към чл.6,ал.2 МОФК съдът излязъл от пределите на търсената защита и постановил недопустим съдебен акт.Поставен е въпросът – 2/“Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спор доводи, твърдения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари