*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 396

  София, 29.06.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание на 21.03.2022 г. докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1600 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответника ЗАД „Армеец“ АД срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд.

  Ищецът Военномедицинска академия оспорва жалбата.

  По допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  I. По жалба на ответника въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което е уважен предявеният иск по чл. 229 КЗ /отм./ за заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Професионална отговорност“ на основание изплатено от ищеца на увреденото трето лице обезщетение за неимуществени вреди.

  1. За да постанови решението си, съдът е приел за установено, че с решение от 13.11.2018 г. по гр. д. № 4807/2017 г. на ВКС, III г. о., ищецът в настоящото производство ВМА е била осъдена да заплати на Ц. Г. М. на основание чл. 49 ЗЗД сумата 30 000 лв. като обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, изразяващо се в лечение, проведено в нарушение на принципите на „достатъчност“ и „качество“ на медицинската помощ, законната лихва върху главницата, считано от 24.03.2015 г. до окончателното й изплащане, както и лихва за забава за периода от 10.08.2014 г. до 23.03.2015 г. в размер на 1887,62 лв. В това производство ответното застрахователно дружество участвало като трето лице – помагач на страната на ищеца ВМА.

  По полица № 1313060000385015 от 13.08.2013 г. между страните бил сключен застрахователен договор, с който ВМА, като застраховащ, застраховала 1600 лица по представен списък срещу професионална отговорност при упражняване на медицинска професия (за телесно увреждане или смърт, причинени на пациент вследствие на виновно неизпълнение на професионални задължения като небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на застрахования и/или негови служители със съответна квалификация).

  С писмо от 15.11.2018 г. ищецът уведомил ответното дружество относно влязлото в сила решение на ВКС, като е поискал да бъдат предприети действия по своевременно заплащане на присъдените в полза на увреденото лице суми.

  На 08.02.2019 г. ищецът заплатил на увреденото лице сумата от 30 000 лв., заедно с лихви за забава в размери 11 838,73 лв. и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари