Определение №396/14.05.2021 по дело №893/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

Членове:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 893 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на В. Л. В. чрез особения представител адвокат Б. Д. от АК-П. срещу решение № 260101/22.10.2020 г. по в.гр.д.№ 202/2020 г. на Окръжен съд Плевен, с което частично се отменя решение № 2552/23.12.2019 г. по гр.д.№ 1637/2019 г. на Районен съд Плевен и е уважен предявения иск на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ EАД против В. Л. В. за съществуване вземане на банката за 4722,65 евро по договор за кредит от 22.08.2006 г., за която сума е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК от 19.12.2018 г. по ч.гр.д.№ 9102/2018 г. на РС Плевен.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към жалбата се поддържа, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване по уточнените при условията на т.1 от ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк.дело № 1/2019 г. на ВКС, ОСГТК, въпроси: 1.Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение? 2.Задължен ли е съдът да се произнесе по всички доводи и възражения на страните?

От „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ EАД не е подаден писмен отговор.

За да постанови решението, въззивният съд приема изводите на първата инстанция за липса на настъпила предсрочна изискуемост на кредита за неправилни, тъй като длъжникът е бил уведомен за това най-късно с връчване на исковата молба. Съобразявайки заключение на вещо лице, според въззивната инстанция, банката има вземане към ответника за 4722,65 евро – неплатена част от главницата по договор за кредит от 22.08.2006 г., за която е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 9102/2018 г. на РС Плевен. Според мотивите на решението, произнасянето по предявения при условията на евентуалност осъдителен иск е недопустимо, поради което съдът е уважил частично главния иск на основание чл.422 ГПК и е обезсилил първоинстанционното решение по евентуалните искове до размер на уважената част за сумата от 4722,65 евро.

Касационен въпрос

При тези фактически и правни изводи, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че следва да бъде допуснато касационно обжалване по въпроса: Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение? Поставеният правен въпрос обуславя изхода на делото, но е разрешен в противоречие със задължителната съдебна практика на Върховния касационен съд, формирана с ТР № 4/2013 от 18.06.2014 г. по тълк.дело № 4/2013 г. на ОСГТК, т.18.

Вторият поставен въпрос не обуславя допускане на касационно обжалване, поради което ще бъде преценяван като довод за допуснато процесуално нарушение при решаване на спора по същество.

Диспозитив

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 260101/22.10.2020 г. по в.гр.д.№ 202/2020 г. на Окръжен съд

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари