Определение №395/14.05.2021 по дело №4104/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

В кои случаи е приложимо уреденото в чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ основание за прекратяване на трудовия договор с работника или служителя, следва ли заповедта за прилагането му да бъде мотивирана и какво съдържание следва да има заповедта, за да бъде изпълнено това изискване?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 17.03.2021 (седемнадесети март две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 4104 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 8267/02.10.2020 година, подадена от „ЗПК Тунджа“ [населено място], против решение № 240/23.09.2020 година на Окръжен съд Хасково, постановено по гр. д. № 716/2020 година.

История на спора

С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Хасково е изменил първоинстанционното решение № 176/17.06.2020 година на Районен съд Свиленград, І-ви състав, постановено по гр. д. № 149/2020 година, като е признал за незаконно и като такова е отменил уволнението на С. И. Г. от длъжността „склададжия“, извършено със заповед № 002/12.01.2020 година на председателя на „ЗПК Тунджа“ [населено място], на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, като е възстановил Г. на заеманата преди уволнението длъжност и е осъдил „ЗПК Тунджа“ [населено място] да му заплати сумата от 6300.00 лева, представляваща обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение за периода от 13.01.2020 година до 13.07.2020 година, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска 04.03.2020 година до окончателното плащане.

В подадената от „ЗПК Тунджа“ [населено място] касационната жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от С. И. Г. против кооперацията искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, последният във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ, да бъдат отхвърлени. В изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Хасково по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3.

Ответникът по касационната жалба С. И. Г. е подал отговор на същата с вх. № 8463/01.12.2020 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 240/23.09.2020 година на Окръжен съд Хасково, постановено по гр. д. № 716/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

„ЗПК Тунджа“ [населено място] е била уведомена за обжалваното решение на 25.09.2020 година, като подадената от нея срещу същото касационна жалба е с вх. № 8267/02.10.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

Мотиви

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

При постановяване на решението си съставът на Окръжен съд Хасково е приел, че не било спорно, че страните по делото са

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари